NFF boikotter verdenskongressen i Dubai

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) boikotter verdenskongressen i Dubai, vedtok Hovedlandsmøtet. Det pekes på manglende organisasjonsfrihet og brudd på menneskerettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Hovedlandsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har vedtatt at de ikke vil sende noen til verdenskongressen til World Confederation for Physical Therapy (WCPT) i 2021. NFFs Region Nord kom med forslaget om en resolusjon på landsmøtet, og skrev:

«WCPTs kommende verdenskongress skal arrangeres i Dubai, i Emiratene, et land uten organisasjonsfrihet, og hvor fysioterapeuter blir diskriminert ut fra etnisitet og seksuell orientering.

Vi er kjent med rapporter om brudd på menneskerettighetene i vertslandet. Dette fremkom blant annet senest i en FN-rapport fra desember 2017, som peker på at UAEs (Emiratene) styresmakter begår brudd på flere grunnleggende menneskerettigheter. Dette innebærer blant annet at medlemmer i WCPT nektes deltakelse på verdenskongressen.»

Bryter med yrkesetiske retningslinjer

Region Nord viser videre til at: «NFF har vedtatte yrkesetiske retningslinjer, som vi ønsker skal være en standard for våre medlemmer. NFF bør derfor som organisasjon gå foran med et godt eksempel og praktisere disse etiske verdiene.

NFFs yrkesetiske retningslinjer sier følgende: «1.2 Fysioterapeuten skal i sin virksomhet ha respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier. Disse verdiene omfatter prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet».

Organisasjonen bør stå opp for disse verdiene, og markere at vi ikke aksepterer praksis hvor det forekommer brudd på menneskerettighetene.»

Også dansk boikott

NFF skrev i fjor høst et protestbrev til WCPT sammen med Danske Fysioterapeuter, hvor de reagerte på valget av Dubai som vertsby til verdenskongressen i 2021. Noen måneder senere sa Etisk utvalg i NFF at forbundet bør boikotte arrangementet. Deretter vedtok samtlige fem regioner i NFF på sine årsmøter resolusjoner hvor de oppfordrer til boikott av verdenskongressen. Nå har altså Hovedlandsmøtet vedtatt det samme.

I sommer ble det kjent at danskene sier nei til verdenskongressen i Dubai. Landsmøtet i Storbritannia gikk inn for det samme. Sveriges forbundsleder har tidligere sagt at de trolig legger opp til en avgjørelse neste år.

Powered by Labrador CMS