Aldri tillegg noen egenskaper uten at de har definert det selv, sa rådgiver Mathias Holst fra FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold på årsmøtet til Norsk Fysioterapeutforbunds region Sør-Øst nylig. Til venstre leder i region Sør-Øst Sissel Hovland.

-Øv på å møte LHBT-personer på en god måte

Det krever trening å møte lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som kollega eller pasient på en åpen og god måte, sa foreningen FRI på årsmøtet til NFFs Region Sør-Øst.

Publisert Sist oppdatert

Én av fire LHBT-personer har opplevd hatytringer i løpet av de 12 siste månedene, viser en ny undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning. LHBT står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Norsk Fysioterapeutforbunds region Sør-Øst valgte nylig å sette fokus på dette temaet på årsmøteseminaret sitt på Hamar. Fysioterapeuter møter LBHT-personer både som kollegaer og pasienter.

Rådgiver Mathias Holst fra FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold understreker at de fleste homofile, lesbiske, bifile og transpersoner lever gode liv. Samtidig viser nasjonale og internasjonale helse- og levekårsundersøkelser en overrepresentasjon av helseplager og risikofaktorer.

-Undersøkelser viser også at en del LHBT-personer har vanskelig for å være åpne i møte med helsetjenester, noe som kan føre til at man går glipp av viktig helseinformasjon, sier Holst.

Ifølge FRI blir kjønns- og seksualitetsmangfold i liten grad tematisert i utdanningen. Mangelen på kunnskap og faglig språk fører til at mange i helsevesenet opplever det som utfordrende å skulle snakke om dette i møte med pasientene sine, mener de.

-Ta ikke noe for gitt

Rådgiveren viser til NFFs yrkesetiske retningslinjer, hvor det heter at «fysioterapeuten respekterer pasientens egenverd, kultur, livssyn og seksuelle legning» og at «fysioterapeuten er ansvarlig for at kommunikasjonen mellom pasient og fysioterapeut ivaretas på en forsvarlig måte». Holst sier at man bør kurses i og trene på trygg og inkluderende kommunikasjon – å bli møtt på en god måte er like viktig for alle, ikke bare for LHBT-personer, understreker han.

Holst oppfordrer fysioterapeutene til å bruke mer kjønnsnøytrale begrep, som å si «kjæresten din» eller «partneren din» istedenfor å spørre om «kona». 

-Tenk «ta ikke noe for gitt». La pasienten definere dette selv. LHBT-personer ønsker å bli møtt på en åpen måte, uten forutinntatthet. For eksempel er det mange som, når jeg sier at jeg har kjæreste, spør: Hva driver hun med? Når jeg forteller at kjæresten min er mann, kan de komme med «det er greit for meg». Det kan også bli snakk om «vi heterofile» og «dere homofile» - det er «oss mennesker». Jeg opplever at folk flest vil vel, men at de snubler, sier rådgiveren.

Droppe kjønnsdelte toaletter

Nest etter internett, er det på arbeidsplassen flest LHBT-personer opplever hets. I en undersøkelse utført av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet oppga 1 av 10 menn at de ikke vil jobbe sammen med en transperson. 1 av 6 menn svarte at de har flyttet seg for å skape større avstand til en homofil mann.

De fleste arbeidsplasser har i sine styringsdokumenter noe om å være inkluderende, men det er ikke nok å «vedta» mangfold, mener Holst. Ansatte må få trening i hvordan de skal håndtere det å være inkluderende.

- En inkluderende arbeidsplass har en løpende dialog med sine ansatte med tanke på tilrettelegging. For eksempel kan det være å se på skilt på toalettene som deler inn i kvinne og mann – er det virkelig nødvendig å ha kjønnsdelte toaletter? sier han.

I tillegg gir det signaleffekt om ledelsen for eksempel setter opp et regnbueflagg for å vise at de ser alle, eller at de snakker om nulltoleranse for mobbing. Materiellet arbeidsplassen lager, kan justeres om bildene er veldig stereotype for kjønn.

-Noen sier til meg at «vi har ingen skeive hos oss». Da tenker jeg at det antagelig er noen som ikke tør å stå fram, at de ikke føler seg trygge på å kunne være åpne uten å møte problemer, sier Holst.

Endre «legning» til «orientering»

Sissel Hovland er leder for NFFs Region Sør-Øst. Hun sier at i NFFs verdier ligger det å være en samlende kultur og at mye av fundamentet i de yrkesetiske retningslinjene går på menneskerettigheter og humanistiske verdier.

-I møte med mennesker handler det om å møte mennesker der hvor personen er, det gjelder alle mennesker. I de yrkesetiske retningslinjene vises det til «seksuelle legning». Nå tenker jeg at «seksuell legning» bør kanskje moderniseres med «seksuell orientering» etter å ha fått mer kunnskap fra Mathias Holst, sier hun.

En ting Hovland har lagt seg på minnet etter innlegget, er huskeregelen «aldri tillegge noen egenskaper uten at de har definert det selv».

Powered by Labrador CMS