Fysiofondets styreleder Eilin Ekeland.

Fysiofondet øker potten til etterutdanning

Fysiofondet vil gi 40 prosent mer midler til etterutdanning fra 2021 til 2023. NFFs forbundsstyre har reagert sterkt på at hovedvekten av midler de siste årene har gått til forskning.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag åpner Hovedlandsmøtet til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), og Fysiofondet står på sakslista. Forbundsstyret i NFF har ikke vært fornøyd med situasjonen som har vært over en del år, at over 50 prosent av midlene har gått til forskning og utvikling, og at etter- og videreutdanning dermed har fått mindre enn halvparten av midlene. De har tatt opp saken i flere runder. Nå sier Fysiofondets styreleder Eilin Ekeland at de har lyttet og tatt signalene om at det er behov innen etterutdanning.

Dette sier vedtektene til Fysiofondet om formålet:

§ 2 Formål og ytelser

Fondets formål er å yte:

  1. Støtte til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter.
  2. Støtte/stipend til utdanning av instruktører i forbindelse med denne etter- og videreutdanningvirksomhet.
  3. Eventuelle reisestipend, arbeidsstipend og forskningsstipend i den utstrekning det kan styrke etter- og videreutdanningen.
  4. Støtte til andre formål som har sammenheng med fysioterapeuters etter- og videreutdanning.

I fjor ble det tildelt i underkant av 9,7 millioner kroner til etterutdanningsvirksomhet fra Fysiofondet. Fra 2021 til 2023 vil rammen bli på nærmere 40,2 millioner kroner til etterutdanning til sammen, det vil si i gjennomsnitt 13,4 millioner kroner per år, opplyser hun.

Forskningsprogrammet Fysioprim fases ut av Fysiofondets midler neste år. De har de siste årene fått 5,4 millioner i året.

-Er det herfra disse midlene hentes?

-Ja, det er dels herfra, dels er det noen kategorier som blir endret. Organisasjonene vil bli fornøyd med dette, men samlet sett blir det mindre til forskning de neste tre årene, sier Ekeland.

Hovedvekt på utdanning

NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke sier at de er glad for at de er blitt hørt, og at fondet har nærmet seg NFFs politikk om at hovedvekten av midlene fra fondet skal gå direkte til videre- og etterutdanning. Forbundslederen understreker at dette var utgangspunktet da Fysiofondet ble opprettet.

-Jeg tror mange har glemt at det heter «Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter». Det er her hovedvekten ligger, det er ikke et forskningsfond. Likevel har over halvparten av midlene de siste årene gått til forskning. Vedtektene tar høyde for at man kan gi midler til forskningsstipend når det trengs for å styrke etter- og videreutdanning. Vi bifaller derfor videre støtte til forskning, og er på ingen måte forskningsfiendtlige, men spørsmålet har vært hvor mye som skal gå til dette. Vi må følge vedtektene, og de tilsier at hovedvekten av midlene må gå til etter- og videreutdanning, sier han.

Les mer om Fysiofondets formål i faktaboksen øverst til høyre eller på Fysiofondets nettsider.

Ekeland mener på sin side at det blir en kunstig diskusjon, og litt «tenk på et tall» når det gjelder hvordan midlene skal vektes.

-Utdanning og forskning hører tett sammen. Om etter- og videreutdanning skal være av god kvalitet, trenger vi instruktører med høy kompetanse og godt kunnskapsgrunnlag. Fondet vil fordele midlene etter hvor behovene er størst. Vi har spurt NFF om å svare på hvor behovene er størst, men har ikke fått et klart svar fra dem. Vi har likevel lyttet til at det er behov innen etterutdanning, sier hun.

Må avslå forskningsprosjekter

Hatlebrekke sier at det for en tid tilbake var rett å bygge opp forskningsgrunnlaget, og at forbundsstyret ser med glede på all forskningen som er gjort og eksplosjonen i antall doktorgrader. Men de har reagert på at forskning fortsatte å ta en stor del av kaka. Om man følger vedtektene og gir til etterutdanning, vil midlene gå til mange hoder. Behovet for videre- og etterutdanning er stort, mener han.

-Kunnskap er en etterspurt vare, og kunnskapen må oppdateres. Det snakkes mye om å «lære hele livet». Faggruppene må få sette premissene for fagutviklingen framover, og da trenger de midler til dette.

Ekeland understreker at det er mange gode forskningsprosjekter som er relevante, som må avslås. På spørsmål om ikke det er andre steder å søke midler, sier hun at fysioterapeuter absolutt søker alle steder de kan, og at Fysiofondet på ingen måte er en lettvint kilde til finansiering.

-Fysiofondet ligger allerede på en stram praksis og forskere mener Fysiofondet avslår en større andel av gode søknader enn andre finansieringskilder, sier hun.

Hatlebrekke sier at man her må gjøre prioriteringer på lik linje med andre steder hvor man sitter med en pott som ikke rekker til alt.

-Det er flere kilder til finansiering av forskning, men det er bare én kilde til etter- og videreutdanning; Fysiofondet.

Redaksjonen gjør oppmerksom på at Fysioterapeuten har fått tilskudd fra Fysiofondet til fagutgivelser.

Powered by Labrador CMS