15 Kloke valg er klare fra seks NFF-faggrupper. F.v.: Ingeborg Hoff Brækken fra Faggruppen for kvinnehelse, Kjerstin Fet Vindenes fra Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi, Cathrine Schimmer Hoff fra Faggruppen for onkologi og lymfologi, Bente Kristin Johansen fra Legeforeningen, Carolina Lybäck-Forsbacka fra Faggruppen for arbeids- og folkehelse og Lennart Bentsen fra Faggruppen for manuellterapi. Ikke tilstede på bildet: Ingunn Skogseth-Stevens fra Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi.

15 Kloke valg for fysioterapeuter: – Utfordringen blir å gjøre rådene kjent

På en pressekonferanse mandag ble 15 kloke valg for fysioterapeuter lansert. Nå starter arbeidet med å sette rådene ut i praksis.

Publisert Sist oppdatert

Mandag lanserte Norsk Fysioterapeutforbund sine 15 kloke valg for fysioterapeuter - og pasienter. De kloke valgene har blitt jobbet frem av 6 faggrupper i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

– Vi opplever at vi i manuellterapi-feltet har selvransaket oss i et par tiår nå, sa Lennart Bentsen med et smil. Han er faggruppeleder i Faggruppen for manuellterapi i NFF. 

Ord, begreper, sykmeldinger og røntgenbilder

Faggruppen Bentsen leder har publisert fire anbefalinger, som ligger tett opptil Legeforeningens råd. Det handler blant annet om å være forsiktig med å henvise til bildediagnostikk og kirurgiske vurderinger, unngå unødvendige sykmeldinger og unngå å bruke ord og begreper som kan føre til en uheldig sykdomsforståelse hos pasienter.

Ut med løfteteknikk og ryggskole

Faggruppen for arbeids- og folkehelse i NFF kommer i denne omgang med en anbefaling. Denne handler om løfteteknikk,  og at man  som fysioterapeut ikke skal gi opplæring i "riktig løfteteknikk" eller "ryggskole".  De begrunner dette med at det å lære seg en bestemt måte å løfte på ikke er effektivt verken som primær- eller sekundærforebygging av ryggplager.

Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi anbefaler at pasienter som sannsynligvis ikke har nytte av psykomotorisk fysioterapi heller ikke skal få denne typen behandling. Mens Faggruppen for onkologi og lymfologi blant annet råder fysioterapeuter til å unngå bruk av manuell lymfedrenasje der behandlingen ikke har dokumentert effekt. 

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi kom med flere råd - blant annet at man skal unngå manipulasjonsteknikker ved torticollis og behandling av normalvarianten av plattfot.

– Nå må rådene implementeres i prakis

Ingeborg Hoff Brækken har inntil nylig vært leder for Faggruppen for kvinnehelse i NFF, og dermed vært delaktig i prosessen bak  NFF-anbefalingene. Faggruppen kommer selv med fire anbefalinger, som blant annet handler om delte magemuskler etter fødsel (rectus diastase), og om bekkenbunn og trening av bekkenbunnsmuskulatur. 

Brækken mener den største utfordringen nå blir å få implementert de publiserte anbefalingene ut i praksisfeltet.

– Dette er en formidlingskampanje. Det er hva vi forskere klarer å få ut av informasjon til folk som er viktig, sa hun på pressekonferansen. 

– Det er enkle råd som er lette å få ut til folk i faggruppene.  Alle som går på kurs i regi av NFF må høre om våre kloke valg. fortsatte hun. 

– Rådene må gis kontinuerlig oppmerksomhet, istemte Lennart Bentsen. 

– Ble inspirert

Under halvparten av faggruppene i NFF har signert på rådene. Bente Kristin Johansen fra Legeforeningen sa at litt over halvparten av spesialitetene der nå er med. 

–  Det er ikke naturlig at alle spesialiteter er med fra starten. Det kan være inspirerende at noen tar ballen fra starten av og sender den videre, sa hun. 

– Jeg ble inspirert nå, så nå håper jeg også vi kan kaste oss på, sa Magnus Svartsund. Han er nestleder for Faggruppen hjerte- og lungefysioterapi i NFF. 

–Det er et tidkrevende arbeid. Mange av rådene vi nå har publisert går på tvers av faggruppene i NFF, la Lennart Bentsen til. 

Powered by Labrador CMS