Faggruppelederne i intens diskusjon i pausen før Hovedlandsmøtet skulle stemme over om de skulle få plass i NFFs forbundsstyre.

Faggruppene jubler over plass i forbundsstyret

Faggruppene klappet begeistret da de torsdag fikk Hovedlandsmøtet med på å gi dem en plass i forbundsstyret i NFF.

Publisert Sist oppdatert

- Faggruppene er fornøyd. Vi håper at kommunikasjonslinjen inn til der avgjørelsene blir tatt og politikken effektuert vil komme den faglige delen av NFF til gode, sier Kristin Snøan i Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi. Hun håper at samarbeidet innad i organisasjonen for å nå felles mål blir styrket. 

Det sitter i dag 11 personer i forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Fem av dem er regionledere. Det ble en lang debatt med tidvis høy temperatur på Hovedlandsmøtet da faggruppene foreslo å fjerne to av regionlederne og heller gi de to plassene til faggruppene. Faggruppene har i dag ingen plasser.

-Vi mangler en formell kanal inn i forbundsstyret. Det er tilfeldig om vi ser saker igjen på sakslista der. Faget må tydeligere inn i forbundsstyret, sa Snøan under debatten.

Vente til mulig evaluering

Flere faggruppeledere mente at det var blitt en ubalanse etter at regionmodellen ble innført i 2014, og at de mente at de hadde fått for lite handlingsrom i det såkalte FIG-prosjektet om fag- og interessegruppenes rolle og posisjon i NFF. Flere ga uttrykk for sterk frustrasjon og utålmodighet over at man ikke er kommet lenger i prosessen.

Andre delegater mente det ble feil å ta ut regionledere av forbundsstyret og at det ville kunne påvirke lokalt engasjement. De ønsket også at man ventet med å se på dette til en eventuell evaluering av regionmodellen ble ferdigstilt. Dette ønsket også forbundsstyret.

Ba om en ekstra plass

Faggruppene endret forslaget til at de skulle få én plass i forbundsstyret, og at denne plassen skulle komme som tillegg til dagens 11 plasser. Dette forslaget gikk så gjennom med akkurat det to tredels flertallet som var påkrevd.

Powered by Labrador CMS