Leder for faggruppen for Idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin, Kenneth Martinsen.

Kenneth Martinsen: - Vi må ta samfunnsansvar for breddeidretten

Idrettsfysioterapeuter har høy kompetanse og et unikt utgangspunkt for å støtte breddeidretten, men svikter. Det mener Kenneth Martinsen.

Publisert

Han er faggruppeleder for Idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i Norsk Fysioterapeutforbund.

- Som helsepersonell har fysioterapeuter et samfunnsoppdrag som blant annet består av å ivareta skadede utøvere best mulig, men også sørge for at de holder seg fysisk aktive lengst mulig. Det er ikke et samfunnsoppdrag vi klarer å fylle per i dag, sier Martinsen.

Han er enig med Svein Kristiansen som mener norske fysioterapeuter må være representert der avgjørelser om hvordan barn og unges treninger og konkurranser skal gjennomføres. Martinsen er også enig med Lars Haugvad, som blant annet mener fysioterapeuter må slutte å jobbe gratis.

Bakgrunnen for deres uttalelser er en studie som viser at ungdom som driver idrett, har økt sjans for å få muskel- og skjelettsmerter. Les mer om studien her.

- Fysioterapeuter generelt, og idrettsfysioterapeuter spesielt, har spisskompetanse som er til stor nytte for barn og unge. I tillegg er vi vant til å jobbe tverrfaglig, blant annet sammen med leger og andre helseprofesjoner. Derfor er det naturlig at vi skal ta en solid plass i arbeidet med å forebygge både frafall fra idretten og skader. I tillegg bør vi ha en sentral rolle for å ivareta de som allerede er skadet, sier Martinsen.

- Fysioterapeuter må være toneangivende

Han mener oppgaven er stor, og vanskelig, men at den må gjøres og at fysioterapeuter må være toneangivende. Det slik at flest mulig er fysisk aktive hele livet, og at det skapes en forståelse for at inaktivitet er særdeles negativt i et folkehelseperspektiv.

- Vi kan neppe være på alle treningsfelt, men vår jobb kan heller ikke overlates til for eksempel personlige trenere. Vi jobber diagnosespesifikt, og det kan ikke en trener gjøre. Derfor må vi spre vår kompetanse på en klok måte.

Martinsen viser blant annet til flere idrettsklinikker som inviterer idrettslag til klinikkene, og forklarer hvordan fysioterapeuter jobber. I tillegg påpeker han at en rekke fysioterapeuter også har treningskompetanse, og brukes dermed både som trenere og fysioterapeuter i klubber.

- Vi er også representert med fysioterapeuter på de fleste landslag. Men vi er dessverre ikke gode nok til å spre vår kunnskap til breddeidretten. Det må vi jobbe bedre med, sier Martinsen.

I likhet med Haugvad advarer også han mot at fysioterapeuter skal jobbe gratis.

- Det er ikke løsningen, verken for vår profesjon eller for barn- og unge. Vi må derfor finne gode, praktiske løsninger sammen med idrettslagene. Jeg mener det er vår plikt som helsepersonell, sier Martinsen.

Powered by Labrador CMS