Slutt for mensendieck som egen studieretning på OsloMet

Nå forsvinner mensendieck som egen studieretning på OsloMet. Gruppeinstruksjon og bevegelsespraksis vil fortsatt være en viktig del av bachelorprogrammet i fysioterapi, sier instituttlederen.

Publisert Sist oppdatert

Instituttleder Hege Bentzen på OsloMet sier at siste opptak på to studieretninger var høsten 2019. De som startet på mensendieck i fjor, får fullføre sin bachelorutdanning som egen retning.

Hege Bentzen.

Hva er mensendieck?

Slik beskrives det av NFFs faggruppe for Mensendieckfysioterapi:

Mensendieck er et bevegelses- og øvelsessystem som ble utviklet av den amerikanske legen Bess Mensendieck (1864-1957).

Mensendieck er en tilnærming innen fysioterapi som er helsefremmende og forebyggende, med et helhetlig syn på helse og behandling. Det er en pedagogisk bevegelsespraksis som vektlegger motivasjon, endring og læring. Tilnærmingen veksler mellom instruksjon og veiledning ved å gi kunnskap om kropp, få nye kroppslige erfaringer om egen kropp og egne utfordringer som styrker opplevelse av mestring og kontroll i eget liv. 

I fagkompetansen til Mensendieck brukes behandlingsteknikk sykegrep. Sykegrepene er utviklet med utgangspunkt i funksjonell anatomi. De benyttes for å påvirke leddfunksjon, bearbeidelse av muskulatur og annet bløtvev og for å fremme avspenning. Sykegrepene utføres i kombinasjon med aktive øvelser i behandling.

-Fra og med høsten 2020 tilbys kun ett bachelorprogram i fysioterapi som bygger på Kunnskapsdepartementets forskrift - Forskrift om nasjonal retningslinje for fysioterapiutdanning. Det er en utdannelse som bygger på en helt ny programplan som starter høsten 2020, sier hun.

-Vil det være spor av mensendieck i den nye studieretningen?

-Kompetanse innen det å drive grupper av ulik art er en sluttkompetanse som fysioterapeuter skal besitte etter endt utdanning. Når og i hvilken form dette kommer inn i utdanningsløpet er for tidlig å si noe mer om nå, sier Bentzen. Hun viser til at i programplanen er verken mensendieck eller andre spesifikke metoder eller behandlingsformer nevnt, og at mensendieck ikke er brukt som begrep i de nasjonale retningslinjene.

Lange tradisjoner

På spørsmål om hva hun tenker om at mensendieck forsvinner som egen studieretning, sier hun at det viktigste er at bachelorprogrammet som tilbys utdanner gode fysioterapeuter i tråd med det samfunnet trenger, som jobber kunnskapsbasert og som bygger på de nasjonale retningslinjene.

-Oslo har lange tradisjoner i mensendieck, men det er ikke gitt at historien skal styre framtiden. Nå er det de nasjonale retningslinjene som er styrende for sluttkompetansen til fysioterapeuter. Utdannelsen bygger på det samme kunnskapsgrunnlaget, det utdannes til det samme praksisfeltet, til felles turnustjeneste og til felles autorisasjon, og vi rapporterer til Kunnskapsdepartementet på antall bachelorkandidater i fysioterapi.

Bentzen understreker at studieretningen mensendieck hele tiden har ført fram til en bachelor i fysioterapi. NFFs faggruppe for Mensendieckfysioterapi er kritiske til flere ting. Les mer om deres reaksjoner i egen nettsak torsdag.

25 færre studenter

Nå til studiestart tar OsloMet opp 25 færre studenter på grunn av oppstart av ny programplan.

-Nå som alle studentene skal være på ett program, blir det flere studenter som skal ha den samme undervisningen samtidig. Siden koronasituasjonen kom på toppen av omleggingen, og setter grenser for antallet mennesker per rom, er det greit at vi har færre studenter dette studieåret.

Fortsatt en del digital undervisning

Til høsten blir det fortsatt digital undervisning på studentene der det går, mens ferdighetstreningen blir på campus.

-Romkapasiteten på campus er redusert med 50-70 prosent. Derfor må vi dele inn i flere parallelle undervisningsgrupper, og det vil være behov for flere rom. Og vi må forholde oss til strenge smittevernregler, sier instituttlederen.

Powered by Labrador CMS