Fysiofondet valgte nytt styre under Norsk Fysioterapeutforbunds hovedlandsmøte i november/desember i fjor. Valg av ny leder skjer først i februar i år.
Fysiofondet valgte nytt styre under Norsk Fysioterapeutforbunds hovedlandsmøte i november/desember i fjor. Valg av ny leder skjer først i februar i år.

Fysiofondet med nytt styre

Under Norsk Fysioterapeutforbunds hovedlandsmøte i november/desember i fjor ble det valgt medlemmer til styret i Fysiofondet. Både NFF, Norsk Manuellterapeutforening (NMF), Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og staten representeres med medlemmer i styret.

Publisert Sist oppdatert

Det nye styret består av fire medlemmer fra NFF. Fred Hatlebrekke og Vegard Pihl Moen er begge valgt inn som nye medlemmer fra organisasjonen. Hatlebrekke er utdannet manuellterapeut, og ifølge Fysiofondet sine nettsider jobber han som fysioterapeut ved Hans og Olaf Fysioterapi AS. I perioden 2014 til 2019 var han forbundsleder i NFF. Pihl Moen er fysioterapeut, Ph.D., og jobber som førsteamanuensis ved Institutt for helse og funksjon på Høgskolen på Vestlandet. Han er også oppført med en bistilling ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest, Haukeland Universitetssykehus.

Øvrige medlemmer fra NFF er Marianne Aars, fysioterapeut og studieleder ved Institutt for rehabiliteringsvitenskape og helseteknologi på OsloMet og Irma Blaker som jobber som fysioterapeut ved Hillevåg fysioterapi og trening. Begge ble gjeninnvalgt under hovedlandsmøtet.

Nye representanter fra NMF og PFF – statlig representant gjenvalgt

I det nye styret finner vi også representanter fra NMF og PFF. Erik Aarum er valgt inn som nytt medlem fra NMF. Ifølge Fysiofondets hjemmesider jobber Aarum som fysioterapeut ved Manuellterapiklinikken Brynseng. Eirik Grøneng representerer PFF i styret. Også han er valgt inn som nytt medlem og har sitt daglige virke som fysioterapeut ved Clausen Fysioterapi og Idrettsmedisinsk Avdeling Askøy.

Staten representeres ved gjeninnvalgt medlem Caroline Hodt-Billington som er fysioterapeut, Ph.D, og seniorrådgiver ved Helsedirektoratet.

Fondsstyrets varamedlemmer består av nytt medlem Tove Bergan (NFF), gjeninnvalgt medlem Inger Lise Aamot Aksetøy (NFF), gjenvalgt medlem Jan Birger Løken (NMF), gjenvalgt medlem Marie Pettersen (PFF) og gjenvalgt medlem Hilde Lurås (statens representant).

Ny leder konstitueres av styret

Fondsstyret vil ifølge daglig leder i Fysiofondet Eline Rygh, velge ny styreleder og nestleder under årets første styremøte d. 14. og 15. februar.


Les også:

Powered by Labrador CMS