- Fedme like farlig som røyking

Fedme hos gravide er en like stor risikofaktor for mor og barn som røyking, ifølge overlege Tore Henriksen ved Rikshospitalet. Stadig flere gravide er overvektige, men helsepersonell kvier seg for å gi konkrete råd.

Publisert

Han mener at helsepersonell, særlig fastleger og jordmødre, må ta grep om utviklingen og gi konkrete råd til overvektige gravide kvinner.

Tore Henriksen, overlege og professor på fødeseksjonen ved Rikshospitalet Oslo universitetssykehus, er hovedforfatter av det nye kapittelet om adipositas, eller fedme, under svangerskap og fødsel i en ny fødselsveileder fra Norsk gynekologisk forening, skriver Dagens Medisin.

Stor risikofaktor

Fedme er en like stor risikofaktor for mor og barn som røyking, ifølge Henriksen. Overvektige har blant annet økt risiko for svangerskapsforgiftning, akutt keisersnitt, sårinfeksjoner og blødninger. En nyere norsk studie publisert i JAMA viser at overvektige mødre har økt risiko for fosterdød, dødfødsel og spedbarnsdød.

 – Studien har gått gjennom all tilgjengelig litteratur for å finne sammenheng mellom overvekt/fedme og risiko for fosterdød. Vi fant dessverre at det er en økt risiko for fosterdød, sier Henriksen, som var medforfatter på studien.

Kostholds- og treningsråd

– Helsepersonell synes dette med kosthold og fysisk aktivitet hos gravide er vanskelig. Mange er redde for å gjøre noe galt og føler seg inkompetente til å gi råd. Jeg synes de undervurderer seg selv. Dette er ikke mystisk, sier Henriksen, som viser til at Helsedirektoratets kostholds- og treningsråd for den generelle befolkningen i hovedsak også gjelder for gravide.

– Man må gå gjennom hva kvinnen faktisk spiser og gi enkle, konkrete råd om å gå en halvtime til en time hver dag.  

Råd til kvinnene

Professoren har også et viktig budskap til kvinnene det gjelder. 

– Av erfaring ser vi at det er utrolig viktig at kvinner i fertil alder gjør noe med kosthold og fysisk aktivitet FØR de blir gravide. Det er mye å hente på å få kroppen i rimelig god form før man blir gravid, i stedet for å kave med det etterpå.

Men han understreker at det ikke må bli et slankehysteri. Dersom man har et sunt kosthold og holder seg aktiv, er det ikke spesielt farlig å være «rund i kroppen». Det er når overvekt kombineres med inaktivitet og dårlig kosthold at det blir farlig, påpeker Henriksen til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS