De fleste av oss får muskel- og skjelettplager i løpet av livet.

Muskel- og skjelettplager rammer over 1,4 millioner nordmenn

Skader, sykdommer og plager i muskler og skjelett rammer én av fire nordmenn og er en viktig årsak til dårligere helse, melder FHI.

Publisert

Det globale sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease (GBD) anslår at 27 prosent av nordmenn hadde muskel- og skjelettlidelser i 2019, noe som tilsvarer 1,43 millioner innbyggere. Det melder Folkehelseinstituttet.

– Dette viser at muskel- og skjelettsykdommer, skader og plager er et stort samfunnsproblem. Det rammer mange og er en viktig årsak til dårlig helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uføretrygd, sier Benjamin Clarsen, forsker ved Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet.

Beregningene samsvarer med tidligere norske funn som anslår at om lag én av fire har langvarige plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet.

De vanligste muskel- og skjelettlidelsene er ryggsmerter, nakkesmerter, brudd (inkludert osteoporose), artrose, andre skader og andre revmatiske sykdommer.

Koster enorme summer

Rygg- og nakkeplager belaster helsevesenet for omlag 8,7 milliarder kroner årlig, anslo Oslo Economics i en rapport i 2019. Rapporten er finansiert av Norsk Kiropraktorforening.

Totalt ble nesten 150.000 pasienter sykmeldt på grunn av rygg- og nakkeplager i løpet av 2018. Samme år var om lag 145.000 personer i kontakt med fysioterapeut med driftstilskudd for slike plager. Fysioterapeutene mottok over 414 millioner kroner i refusjoner.

Smerte og nedsatt funksjon

Plager, sykdommer og skader i muskel og skjelett omfatter en lang rekke ulike tilstander som har det til felles at de ofte er forbundet med smerte og nedsatt funksjon.

Muskel – og skjelettlidelser er den tredje største årsaken til samlet sykdomsbyrde i Norge, etter kreft og hjerte- og karsykdommer, ifølge FHI.

Enkelte grupper arbeidstakere er ekstra utsatt for å få muskel- og skjelettplager. Blant bransjene med høyest andel ansatte som sliter med slike plager, er helse- og sosialtjenester, bygg og anlegg og transportnæringen, skrev Fysioterapeuten i 2020.

Resultater fra ulike norske undersøkelser viser at forekomsten av muskel- og skjelettplager har vært ganske stabil eller økt gradvis over tid siden midten av 1990-tallet.

Powered by Labrador CMS