Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Fysisk aktivitet kan trolig minske risikoen ved alkoholbruk

En ny studie antyder at alkoholens skadevirkninger på kroppen kan begrenses via fysisk aktivitet.

Publisert

Studien ble forhåndspublisert på nett i British Journal of Sports Medicine i september. Ifølge forskerne kan fysisk aktivitet redusere faren for dødsfall forbundet med alkoholinntak, melder nhi.no.

Felles mekanismer

Hjertesykdom, slag og flere kreftformer kan settes i sammenheng med alkoholinntak. Resultatene av forskningen tyder på at alkoholinntak og fysisk aktivitet kan ha felles biologiske sykdomsmekanismer som virker i hver sin retning.

Forskerne har gjennomført en observasjonsstudie, der de har undersøkt svarene fra en nasjonal helseundersøkelse i England og Skottland for årene 1994, 1998, 1999, 2003, 2004 og 2006. Det understrekes at det ut fra metoden ikke kan trekkes sikre konklusjoner om årsak og effekt.

Resultatene viser allikevel at fysisk aktivitet kan fremme helse og redusere de skadelige effektene forbundet med alkoholinntak, selv om man kun følger minimumsanbefalingene for ukentlig fysisk aktivitet.

Økt kreftrisiko

Sporadisk inntak av alkohol var forbundet med noe lavere dødelighet for alle årsaker, med unntak av kreft. Studien viser en direkte sammenheng mellom alkoholforbruk og kreftdødelighet, og at risikoen for kreft økte med alkoholforbruket.

Når man tok fysisk aktivitet inn i analysene, viste det seg at risikoen varierte etter hvor store mengder alkohol som ble inntatt. For fysisk aktive var risikoen redusert eller annullert, selv fra minste anbefalte aktivitetsnivå.

Studien finner du her.

Powered by Labrador CMS