Forfatterveiledning

Fysioterapeuten har som mål å stimulere fysioterapeuter til å skrive, og gjennom dette bidra til kunnskapsformidling, faglig engasjement og debatt. Faglige manuskripter kan omhandle tema fra alle helsefagene, fortrinnsvis med relevans for fysioterapifaget eller av allmenn interesse for fysioterapeuter. Artiklene kan ha opphav både fra praksis- og forskningsfeltet. Det skal være gratis å publisere artikler i Fysioterapeuten. Ved behov for oversetting av fulltekst artikler, vil gebyr tilkomme.

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuten publiserer manuskripter på norsk, engelsk, svensk og dansk. Vi er indeksert internasjonalt i databasene DOAJ og PEDro. Alle våre fag- og vitenskapelige artikler er gratis tilgjengelig for alle og søkbare via generelle søkebaser som Google.

Fysioterapeuten er kategorisert som et Open Access tidsskrift i det norske Kanalregisteret, og er også godkjent internasjonalt av Directory of Open Access Journals (DOAJ). Vi benytter ekstern fagfellevurdering, og gir dermed publikasjonspoeng for følgende sjangre: Vitenskapelige originalartikler (kvantitativt og kvalitativt design), oversiktsartikler samt fagartikler. Vi tar også inn fagkronikker, fagessays og kasusrapporter. Disse vurderes redaksjonelt (fortrinnsvis av fagredaktør), og gir dermed ikke publikasjonspoeng.

Artikler som godkjennes for publisering i Fysioterapeuten vil bli publisert i vår papirutgave og/ eller som nettpublikasjon. Fagredaktør/ redaktør forbeholder seg retten til å avgjøre tidspunkt for publisering samt publikasjonskanal (nett/papir), samt retten til å forkorte og redigere innsendte tekster.

Artikler som publiseres i Fysioterapeuten skal ikke ha vært publisert i andre tidsskrift tidligere, hverken nasjonale eller internasjonale. Husk at all medisinsk og helsefaglig forskning og prosjektvirksomhet skal forhåndsgodkjennes av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

Alle fag- og vitenskapelige artikler i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med Creative Commons-lisensen CC BY-NC 4.0. Bruken er begrenset til ikke-kommersiell aktivitet, og rettigheter til bruk ut over dette skal innhentes fra forfatter(ne) og eventuelt andre opphavsmenn tilknyttet innholdet i artikkelen. Som forfatter av publiserte vitenskapelige artikler/ fagartikler i Fysioterapeuten aksepterer du at din artikkel publiseres under denne lisensen.

Vår forfatterveiledning er under kontinuerlig utarbeidelse, og oppdateres jevnlig.

Generell info:

Vitenskapelige artikler (refereebedømmes):

Andre artikkelsjangre (refereebedømmes ikke):

Powered by Labrador CMS