Kan kroniske smerter arves?

Forskere ser på hvorvidt et oversensitivt nervesystem kan føre til kroniske smerter.

Publisert Sist oppdatert

Forskningsmiljøer ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo deltar i ulike prosjekter som tar for seg smerte. Et av målene er å finne strategier som kan redusere omfanget av helsetapet, ifølge forskning.no.

Smerter som svir dobbelt

Korsryggsmerter skal alene koste det norske samfunnet om lag 15 milliarder kroner årlig.

Ifølge Kristian Bernhard Nilsen, overlege og medlem av forskningsgruppen, utvikler enkelte mennesker kroniske smerter selv om årsaken til den akutte smerten ikke lenger er tilstede.

– Kroniske smerter etter isjias og kronisk hodepine er eksempler på dette. Årsakene til denne typen kroniske smerter er lite forstått, og det er noe vi forsker på. Vi tror at nervesystemet i slike tilfeller blir svært sensitivt og «overtolker» nervesignaler som egentlig er helt normale signaler som ikke er uttrykk for vevskade, sier Nilsen til forskning.no.

Det undersøkes nå hvorvidt genetiske variasjoner kan forklare hvorfor enkelte av oss ser ut til å være mer utsatt for å utvikle kroniske smerter.

Mangler kunnskap

Behandling av kroniske smerter avhenger av årsaken til smertene. Man fjerner først eventuelle årsaker til at smerten oppstår og vedlikeholdes. Det er derimot liten kunnskap om hvordan man behandler kroniske smerter der den opprinnelige årsaken ikke lenger er tilstede.

Forskerne arbeider nå med en studie hvor de undersøker om antibiotika kan brukes til å behandle kroniske ryggsmerter.

For noen svært sjeldne smertesyndromer kjenner man de arvelige genvariantene som ligger bak tilstanden. Det forskes for tiden mye på om enkelte av oss kan være arvelig disponert for å utvikle kroniske smerter.

– Per i dag vet vi at arv kan ha betydning for utvikling av kroniske utbredte smerter, men vi vet lite om hvilke gener som er av betydning, og enda mindre om hvorfor disse genene har betydning, sier Nilsen.

Powered by Labrador CMS