Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

- Behold tilbud om psykomotorisk fysioterapi ved Oslo Universitetssykehus, skriver Meisingset Montarou, Lien og Fet Vindsnes.

Ikke spar på spiseforstyrrelser

- Behold tilbud om psykomotorisk fysioterapi ved Oslo Universitetssykehus, skriver Gro Cecilie Meisingset Montarou, Jorunn Lien og Kjerstin Fet Vindenes.

Skrevet av Gro Cecilie Meisingset Montarou, spesialist psykomotorisk fysioterapi, Jorunn Lien, spesialist psykomotorisk fysioterapi og Kjerstin Fet Vindenes, leder Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi i Norsk Fysioterapeutforbund. Innlegget ble først publisert i Dagsavisen, og gjengis med tillatelse.

Altfor mange unge har spiseforstyrrelser. De oppstår ofte i tenåra. Én av ti ungdommer på videregående skole har det, og slik kan det være: Du føler at du veier for mye. Men du veier for lite. Du tvangstrener. Kroppen din blir en kamparena.

Men bak alt kroppsstrevet kjenner du på såre følelser og har problemer. Kroppen blir et forsøk på mestringsstrategier. Kroppsstrevet blir veien mot et forstyrret kroppsbilde. Dette gjør spiseforstyrrelser til alvorlige psykiske lidelser.

Kroppen viser at ungdom med spiseforstyrrelser har akutte behov for tiltak og tilrettelegging. Og ungdom i risikogruppen har store behov for forebyggende lavterskeltilbud.

Vi som er psykomotoriske fysioterapeuter, kan hjelpe deg som er ung og har alvorlige spiseforstyrrelser. Vi kan hjelpe deg med å forstå hva kroppen din forsøker å uttrykke og se sammenhengen mellom kroppslige uttrykk og følelser. Vi møter kroppslige plager med at kroppen er relasjonell og kommuniserende. Gjennom kroppslig tilnærming gjør vi følelser, grenser og ønsker tydeligere for deg som strever. Sammen jobber vi for at du som er ung, får større mestringsopplevelse og bedre evne til å ta vare på deg selv og uttrykke deg overfor andre.

Psykomotoriske fysioterapeuter tilbyr psykiske helsetjenester som er sentrale for å forstå og behandle psykiske lidelser. Forskning dokumenterer at psykomotorisk fysioterapi har stor nytteverdi, også i tverrfaglige behandlingstilbud. Derfor etterspør leger og psykologer samarbeid med psykomotoriske fysioterapeuter. I dag er behovet mye større enn psykomotoriske fysioterapeuter klarer å møte. Dessverre.

Helseminister Ingvild Kjerkol har skjermet kutt i psykiske helsetjenester. Samtidig har Oslo universitetssykehus (OUS) i Helse Sør-Øst planlagt kutt på mellom 75 og 90 millioner kroner til psykiske helsetjenester. Det tilsvarer 80 årsverk. Alvorligst er den eneste stillingen i psykomotorisk fysioterapi ved Regional Seksjon Spiseforstyrrelser (RASP). Om forslaget blir vedtatt, vil et etterspurt og virkningsfullt faglig perspektiv på psykiske helsetjenester forsvinne fra behandlingen av unge med alvorlige spiseforstyrrelser. Sykehuset sparer på spiseforstyrrelser, mens de unge taper helhetlig behandling.

I andre deler av landet gjør de klokere valg. Ved Levanger sykehus i Helse Midt har Klinikk for psykisk helse og avhengighet sju psykomotoriske fysioterapeuter. I tillegg har Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKSF) tre psykomotoriske fysioterapeuter. Forskjellen i tilbudet blir enda tydeligere når vi vet at befolkningsgrunnlaget er mye mindre i Helse Midt enn i Helse Sør-Øst.

Helseminister Kjerkol: psykomotoriske fysioterapeuter oppfordrer deg til å holde ord og få orden i rekkene. Sørg for å skjerme stillinger til psykomotorisk fysioterapi i psykiske helsetjenester som sikrer unge med alvorlige spiseforstyrrelser tverrfaglig og helhetlig behandling. Det vil de takke og huske deg for. Vi også.

Powered by Labrador CMS