Hege Bentzen.

Institutt for fysioterapi ved OsloMet vil endre inntakskriteriene

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Publisert

Patrick Bjørge melder i en meningsytring i Fysioterapeuten en bekymring rundt det nye masterprogrammet i helsevitenskap ved OsloMet og endrede inntakskriterier for spesialiseringene innen fysioterapi.

I den forbindelse ønsker vi, Instituttleder Hege Bentzen og studieleder master Karin Hesseberg ved institutt for fysioterapi, OsloMet å komme med en kommentar.

OsloMet, fakultet for helsevitenskap, har de siste årene har jobbet med en endring av sin masterportefølje. Resultatet har blitt et nytt masterprogram som heter master i helsevitenskap med flere ulike spesialiseringer på tvers av tre av fakultetets institutter, både særfaglige og tverrfaglige spesialiseringer.

Institutt for fysioterapi tilbyr fra og med høst 2021 fem spesialiseringer under dette programmet, fire særfaglige innen fysioterapi og en tverrfaglig innen rehabilitering og habilitering. Denne endringen medfører at vår tidligere master i fysioterapi med tre fordypninger, har blitt fire spesialiseringer under masterprogrammet i helsevitenskap. Den fjerde og nye spesialiseringen er innen psykomotorisk fysioterapi.

Noe av bakgrunnen for at OsloMet, fakultet for helsevitenskap, ønsket en endring av sin masterportefølje, var noe lave søkertall og oppmøtetall på flere av programmene fakultetet hadde å tilby.

Det gjaldt også masterprogrammet i fysioterapi, som til tross for gode søkertall ikke fylte alle sine studieplasser tidligere år.

Vi har derfor allerede bestemt at vi skal revurdere inntakskriteriene og igjen åpne for tilleggspoeng knyttet til praksis og relevant utdanning.

Vi valgte derfor å ikke åpne for tilleggspoeng for det første kullet i det nye programmet. For oss var det knyttet stor spenning til søkertallene for årets opptak. Fasiten har vi nå, søkertallene til våre spesialiseringer var gode og konkurransen om plassene ser ut til å være stor. Vi har derfor allerede bestemt at vi skal revurdere inntakskriteriene og igjen åpne for tilleggspoeng knyttet til praksis og relevant utdanning.

Vi forstår veldig godt bekymringen Patrick Bjørge har rundt årets opptak, en bekymring vi vet han også deler med andre i praksisfeltet og oss ved institutt for fysioterapi. Vi kan derfor allerede nå berolige Patrick og dere andre med at inntakskriteriene for neste opptak blir endret med mulighet for å oppnå tilleggspoeng.

Powered by Labrador CMS