Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Forbundsleder Gerty Lund ber myndighetene bruke fysioterapeuter til fysioterapi.

La oss lære av feilene fra i fjor

Fysioterapeutene har gjennom hele pandemien vist at de er gode på smittevern, skriver forbundslederen i NFF.

Publisert Sist oppdatert

Vi er tilbake der vi var i fjor med hensyn til innleggelser på grunn av koronaviruset. Smittetrykket er høyt, og sykehusene fylles opp. Regjeringen har endelig kommet med strengere smitteverntiltak. Det er bra, for helsetjenestene har ingen reserver å ta av. Helsepersonellet er slitne etter snart to år som frontkjempere, og som helseministeren sa: Det sitter ingen på reservebenken.

La oss ikke gjøre samme feilene som i fjor! Jeg har nå fått varsel om at kommuner omgjør lokaler som brukes til barnefysioterapi til smittesporingskontor. Nok en gang fratas barn og unge behandlingstilbud på grunn av pandemien.

Det må da finnes andre lokaler som kan brukes?

Jeg frykter at fysioterapeuter nok en gang blir omdisponert til andre oppgaver – noe som innebærer at rehabilitering og helsefremmende arbeid nedprioriteres som følge av pandemien.

Jeg frykter at fysioterapeuter nok en gang blir omdisponert til andre oppgaver – noe som innebærer at rehabilitering og helsefremmende arbeid nedprioriteres som følge av pandemien.

Her må vi lære av hva som skjedde i fjor, da fysioterapeuter ble omdisponert og klinikker måtte stenge. Det gikk hardt ut over pasientene – store som små. Jeg frykter at etterslepet i behandling, rehabilitering og habilitering har gitt varige helseskader. Og med det økt behov for ressurskrevende pleiebehandling, samt økte samfunnsøkonomiske kostnader på grunn av utstøting fra arbeidslivet.

Andre sykdommer tar ikke ferie på grunn av koronapandemien - snarere tvert om. Muskel- og skjelettplager har en tendens til å øke. Med sosiale begrensninger og frykt for smitte passiviseres svært mange. Vi må gjøre alt vi kan for at behandlingstilbudet deres opprettholdes. Ellers blir belastningen på pleie- og omsorgstjenesten enda større.

Vi må gjøre alt vi kan for at behandlingstilbudet deres opprettholdes. Ellers blir belastningen på pleie- og omsorgstjenesten enda større.

Fysioterapeutene har gjennom hele pandemien vist at de er gode på smittevern. De har jobbet lengre dager for å gi nødvendig tid mellom hver pasient for å kunne ivareta smitteverntiltak. Når operasjoner nå utsettes, vil det gå utover svært mange elektive ortopediske operasjoner. Sørg for at disse pasientene får prehabilitering, så ikke utgangspunktet før operasjonen forverres ytterligere. Jo bedre utgangspunktet er, jo lettere går rehabiliteringen, og resultatet blir bedre.

Fysioterapeuter jobber helsefremmende og forebyggende for at befolkningen skal ha best mulig funksjon. Vi gir tilpasset opptrening og rehabiliterer pasienter tilbake til et liv som skal leves. Fysioterapeuter er en viktig ressurs som kan benyttes i langt større grad enn det som er tilfelle i dag, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Men vi må benyttes til det vi er utdannet til, også i en unntakstilstand.

Dette innlegget har tidligere vært publisert i Dagens Medisin.

Les også: Forbundslederen ber om at fysioterapeuter brukes til fysioterapi.

Powered by Labrador CMS