Tillitsvalgt Elisabeth Svanåsbakken foran lokalene hvor kommunale fysioterapeuter og annet helsepersonell vanligvis har base.

Barnefysioterapeutenes lokaler brukes til smittesporing. – Veldig beklagelig, sier tillitsvalgt

– Smittesporing er en veldig viktig jobb, men det går utover noe.

Publisert

Kommunale barne- og ungdomsfysioterapeuter i Hamar fikk nylig beskjed om at lokalene deres i Ankerskogen svømmehall må brukes til smittesporing. Med unntak av et rom på helsestasjonen for å ta imot de minste barna opprettholdes fysioterapitjenesten ute i skoler og barnehager og via hjemmebesøk.

3,4 stillinger er tilknyttet den kommunale barne- og ungdomsfysioterapien. En av stillingene brukes nå til smittesporingsarbeid, og de andre ansatte er sendt på hjemmekontor. Det opplyser Elisabeth Svanåsbakken, som er tillitsvalgt for fysioterapeutene.

– Blir en lite effektiv tjeneste

– Dette er generelt en tjeneste som ikke er så egnet for hjemmekontor, spesielt siden halvparten av de ansatte bor i nabokommunene. Når du skal være ambulerende og ha kontor mellom avtalene, må du kjøre inn og ut av kommunen. Det er litt uhensiktsmessig. Og det er ikke alltid du klarer å få avtaler til å henge sammen når du jobber med barn og unge. De prøver så godt de kan, men det blir en lite effektiv tjeneste, sier Svanåsbakken.

Fysioterapeutene flyttet ut i begynnelsen av desember.

– Vi skjønner at smittesporing er en utrolig viktig jobb. Men av ansatte oppleves det veldig beklagelig at det har gått nesten to år, og fortsatt brukes det ressurser som er tilegnet barn og unge. Det er som sagt en veldig viktig jobb, men det går utover noe. Situasjonen med hjemmekontor, manglende tilgang på behandlings- og treningsrom og omdisponering av ressurser til smittesporing går utover tilbudet til brukerne. Det er vondt for de ansatte å føle på at de ikke får gitt et faglig godt tilbud, særlig når man jobber med en svak og sårbar gruppe, sier Svanåsbakken.

– En vanskelig situasjon for mange

Fysioterapeutene disponerer vanligvis tre kontorer og ett behandlingsrom i Ankerskogen. Den samme etasjen huser også frisklivssentralen, omsorgstjenestene for barn og unge og koordinerende enhet. Også disse ansatte har nå hjemmekontor.

– Det er en vanskelig situasjon for mange. Det har vært en stor belastning på helsetjenestene til barn og unge. Den beste løsningen hadde vært lokaler uten andre tjenester, sånn at man kunne hatt et sted å rigge opp og ned ved behov, uten at det gikk utover andre tjenester og ansatte. Man burde også ansette folk til å bemanne smittesporingen, slik at tjenestetilbudet kan bli minst mulig berørt, mener tillitsvalgt Svanåsbakken.

Kommunen: – Vi jobber med å etablere kontorplasser

Kommunedirektør Christl Kvam i Hamar kommune sier dette om hvorfor fysioterapeutene måtte flytte ut:

– Fysioterapeutene er i dag lokalisert sammen med samfunnsmedisinsk enhet. I forbindelse med økt omfang av smitteoppsporing må dessverre fysioterapeutene flytte ut, slik at vi kan drive effektiv smitteoppsporing. Dette er også tiltak som bidrar til at barn og unge kan opprettholde en så normal hverdag som mulig under pandemien, sier Kvam til Fysioterapeuten.

– Finnes det ingen lokaler som fysioterapeutene kan bruke?

– Det er selvfølgelig synd at dette går utover fysioterapitjenesten til barn og unge. Vi jobber nå med å etablere kontorplasser i rådhuset for fysioterapeutene, slik at de kan samlokaliseres med helsestasjon for barn og unge. Vi håper det kan gi en bedre hverdag for fysioterapeutene.

Kvam sier videre at det er vanskelig for en kommune å være i en krisesituasjon og samtidig opprettholde alle tjenester med samme omfang som før pandemien.

– Tilbudet med terapiriding er opprettholdt, og det er også mulig å gjennomføre treningsaktiviteter med barna i barnehager og skoler. Vi forstår godt at fysioterapeutene trenger flere arenaer for å gi et best mulig tilbud, sier kommunedirektøren.

Les også: NFFs forbundsleder ber om at fysioterapeuter brukes til fysioterapi og ikke pleie- og omsorgstjenester

Mening: La oss lære av feilene fra i fjor

Mening: Bekymret for pasientene og terapeutene der ute

Powered by Labrador CMS