Erlend Rolfsønn Ytreberg (t. v) og Nils Magnus Bøen Grave.

Bør fysioterapeuter slutte å behandle overvekt hos pasienter med kneartrose?

Fysioterapeuter bør muligens ikke behandle overvekt hos pasienter med kneartrose, mener turnusfysioterapeuter bak prisvinnende bacheloroppgave. Det til tross for at vektnedgang beviselig reduserer smertene for pasientene.

Publisert Sist oppdatert

– Det er ingen tvil om at forskningen isolert sett viser at vektreduksjon minsker smertene i knær. Likevel tyder våre funn på at fysioterapeuter ikke nødvendigvis bør behandle pasienten med tanke på å gå ned i vekt, sier Nils Magnus Bøen Grave.

Sammen med Erlend Rolfsønn Ytreberg har han skrevet bacheloroppgaven «Vektreduksjon i behandling av overvektige kneartrosepasienter i fysioterapipraksis – et spenningsfelt». Oppgaven er basert på intervju med to fysioterapeuter om hvordan fysioterapeutene behandler pasienter med kneartrose.

Forleden mottok turnusfysioterapeutene Studentprisen for sitt arbeid med oppgaven.

Bør andre behandle overvekt?

I sin egen konklusjon skriver de at «fysioterapien som profesjon ikke er dimensjonert for å håndtere vektreduksjon parallelt med kneartrose eller alene».

– Intervjuene med fysioterapeutene viste at det er diffust hva de gjør av behandling med tanke på pasientenes vekt. De ga også uttrykk for at pasientene sjelden selv så på vekt som et problem, sier Grave.

Han og Ytreberg mener fysioterapeutene opplevde retningslinjene som utfordrende, blant annet fordi en generell tilnærming til vektreduksjon har liten effekt.

– Det holder ikke med generelle råd. Pasientene kan ofte oppleve deg som stigmatiserende. Behandling av overvekt tar også lang tid, og det kan derfor bli kostbart. I tillegg kan fokus på vektnedgang føre til dårligere livskvalitet og helse for pasienten. Kanskje de også avslutter behandlingen og får en dårlig relasjon til fysioterapeuten, sier Ytreberg.

Les også: Har behandling av sykelig overvektige gått ut på dato?

Endret syn underveis

Selv gikk Ytreberg og Grave fra å være for at slanking bør være en del av behandling for kneartrosepasienter, til å tenke at det ikke bør være en del av retningslinjene.

– Det er ikke alltid evidensbasert behandling passer i klinisk praksis. Som fysioterapeuter bør vi derfor vurdere forskningsresultatene og se hvordan de passer når vi jobber klinisk, sier Ytreberg.

Både han og Grave mener fysioterapeuter trolig heller bør fokusere på trening for denne pasientgruppen, samt ha en biopsykososial tilnærming.

– Vi fant at legene sjelden nevner vektreduksjon i sine henvisninger. Vi må kanskje også være ærlige om at fysioterapeuter ikke nødvendigvis har nok kompetanse til å behandle overvekt. Vi mener også vi i større grad må tenke biopsykososial tilnærming enn å kun vurdere det biomedisinske, sier Ytreberg.

- Vektreduksjon har effekt

Forsker og fysioterapeut Tuva Moseng.

Forsker og fysioterapeut Tuva Moseng ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmet har stor forståelse for funnene til Ytreberg og Grave.

– Det er ingen tvil om at forskningen viser at vektreduksjon for overvektige har positiv effekt for smertene til kneartrosepasientene. Retningslinjene krever dog ikke at behandlingen for overvekt skal skje hos en fysioterapeut, men det er ofte dem som får utfordringen i fanget, sier Moseng.

Hun referer til vektnedgang og livsstilsendringer ofte som «elefanten i rommet» - et tema det kan være vanskelig å snakke om, og kanskje et tema pasientene ikke forventer at fysioterapeuten skal ta opp.

– Fysioterapeuter blir stående i spagaten

– Utfordringen for mange fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten er at de har begrenset kapasitet, og at de ikke har andre eksperter de kan henvise pasienten til. Enkelte kommuner har Frisklivssentraler og ernæringsfysiologer. Noen har Bra mat-kurs, men mange opplever at de – som fysioterapeuter – må stå alene i denne «spagaten», sier Moseng.

Hun forstår også at enkelte pasienter kan reagere negativt når fysioterapeuten vil snakke om vektreduksjon. Det kan blant annet skyldes at pasientene ikke forventer kostholdsveiledning, men trening, når de kommer til fysioterapeut.

– Det vi vet, er at behandling av artrosepasienter har bedre effekt hvis leger og fysioterapeuter jobber sammen. Jeg mener derfor det er viktig at helsepersonell formidler det samme budskapet til pasientene om hva som er anbefalt behandling. Det er informasjon, trening og vektreduksjon (ved overvekt) som er den anbefalte grunnbehandlingen, sier Moseng.

Fysioterapeut og førsteamanuensis, Gro Rugseth, ved Norges idrettshøgskole har tidligere uttalt til Fysioterapeuten at hun håper fysioterapeuter tar føringen i behandling av sykelig overvektige.

Powered by Labrador CMS