Peter Christian Lehne, leder i Norsk Manuellterapeutforening (NMF), og redaktør Irene Mårdalen i Fysioterapeuten.
Peter Christian Lehne, leder i Norsk Manuellterapeutforening (NMF), og redaktør Irene Mårdalen i Fysioterapeuten.

Fysioterapeuten felt i PFU etter meningsinnlegg

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) fikk medhold i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Publisert Sist oppdatert

Pressens Faglige Utvalg, pressens selvdømmeorgan, behandlet onsdag en klage fra Norsk Manuellterapeutforening mot Tidsskriftet Fysioterapeuten. Bakgrunnen er et meningsinnlegg fra Lennart Bentsen, leder av faggruppen for manuellterapi i NFF, som ble publisert på Fysioterapeuten.no 21. mai i år.

NMF mente innlegget inneholdt angrep og feilaktige påstander og ønsket å skrive et tilsvar. Fysioterapeutens redaktør refuserte tilsvaret med begrunnelsen at det inneholdt «udokumenterte påstander og personangrep».

I teksten kritiserer Lennart Bentsen NMFs ønske om ekstra autorisasjon for fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi.

PFUs begrunnelse

PFUs presselapp
PFUs presselapp

PFU konkluderer med at Fysioterapeuten har brutt punkt 4.15 om tilsvar i Vær varsom-plakaten.

Her er begrunnelsen:

Tidsskriftet Fysioterapeuten publiserte i mai 2021 et debattinnlegg med tittelen «Manuellterapeuter – stans autorisasjonssaken nå!», signert leder av faggruppen for manuellterapi i Norsk Fysioterapiforening (NFF).

Klager er Norsk Manuellterapeutforening (NMF) som mener Fysioterapeuten har publisert et innlegg som inneholder beskyldninger og angrep på NMF. Klager reagerer på at Fysioterapeuten verken tok kontakt i forkant av publiseringen, eller ga mulighet for tilsvar i etterkant. Det vises til at NMFs svarinnlegg ble refusert av redaksjonen uten begrunnelse, og det anføres brudd på punkt 4.14 og 4.15 i Vær Varsom-plakaten (VVP) om henholdsvis samtidig imøtegåelse og tilsvar. Slik klager ser det, har redaksjonen dessuten stilt andre dokumentasjonskrav til klager enn til NFF.

Fysioterapeuten avviser at det publiserte debattinnlegget inneholder beskyldninger. Tidsskriftet forklarer at klagers tilsvar til debattinnlegget ble refusert fordi det ikke tilfredsstilte kravene til en saklig og anstendig form. Slik tidsskriftet ser det, inneholdt klagers innlegg udokumenterte påstander, personangrep og til dels injurierende uttalelser. Fysioterapeuten opplyser at det ville publisert innlegget om klager hadde fjernet personangrep og dokumentert påstandene, men at klager ikke har kommet tilbake med noe nytt innlegg. For øvrig opplyser Fysioterapeuten at det ikke ga noen begrunnelse for refusjonen i første omgang, da tidsskriftet mener det kunne bli oppfattet som kommunikasjonsrådgivning for NMFs ledelse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det er et grunnleggende presseetisk prinsipp at de som blir utsatt for beskyldninger og angrep, skal få ta til motmæle. Dersom det handler om sterke beskyldninger av faktisk art, skal redaksjonen før publisering ta kontakt med den som blir angrepet og gi anledning til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Handler det derimot om angrep i form av meninger og synspunkter, har den kritiserte part rett på å få komme til orde i ettertid gjennom bruk av tilsvarsretten, jf. VVP 4.15.

I dette tilfellet kan PFU ikke se at klagers rett på samtidig imøtegåelse er utløst. Derimot mener utvalget at klager utvilsomt hadde rett på tilsvar. Som det går frem av VVP 4.15 skal de som blir utsatt for angrep, snarest mulig få adgang til tilsvar. Det innebærer at redaksjonen bør anstrenge seg for at en angrepet part, som sender redaksjonen tilsvar, også får benytte seg av sin rett. Selv om presseetikken gjelder uavhengig av sjanger, og mediene derfor må stille krav også til innsendte innlegg, minner utvalget om at takhøyden må være større på meningsplass enn i nyhetsformidling.

Når tilsvarsretten er utløst, har altså de som blir angrepet rett til å få komme til orde. Dersom tilsvaret ikke tilfredsstiller kravene til saklighet og anstendighet, må redaksjonen gjøre oppmerksom på dette, slik at vedkommende får mulighet til å redigere i tilsvaret. I dette tilfellet ble tilsvaret avvist av Fysioterapeuten uten begrunnelse. Det tilfredsstiller ikke kravene til tilsvarsretten.

Fysioterapeuten har brutt god presseskikk på punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. september 2021 Anne Weider Aasen, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Frode Hansen, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Ingrid Rosendorf Joys

Powered by Labrador CMS