Før Hovedlandsmøtet 2022

Forbundsleder Gerty Lund ønsker gjenvalg.

Gerty Lund tar gjerne tre nye år som forbundsleder i NFF: – Mye jeg har ugjort

Forbundsleder Gerty Lund har tatt fatt på sitt siste år i denne perioden. Her forteller hun hvorfor hun tar gjenvalg.

Publisert

– Jeg ønsker å fortsette. Vi har satt i gang mye bra som drar forbundet i riktig retning. Men arbeidet er på ingen måte sluttført, og jeg ønsker å være med videre. Jeg vil bidra til at NFF når nye høyder og at fysioterapeuter og fysioterapi blir enda mer synlig, slik at vi får den plassen vi sårt fortjener.

Gerty Lund sitter på kontoret rett ved resepsjonen i Kirkegata 15. To dataskjermer og en bærbar PC tar store deler av kontorpulten. Kaffekopp og en kopp med grønn juice fra Baker Hansen hviler på den ene bordkanten. Vinduskarmen er prydet av en liten byste, og på skapet inntil veggen står en litt sliten, grønn plante.

Forbundslederen kan se tilbake på to år som ble helt annerledes enn hun hadde planlagt. Pandemien har tatt enormt med tid. Parallelt har hun jobbet med å få tettere dialog med sentrale politikere og helsemyndigheter, omorganisering av NFF, møtepunkter med ulike deler av medlemsmassen og sist, men ikke minst; få innpass i nasjonale medier.

– Jeg har enorm stor tro på faget vårt. Vi er svaret på flere av de utfordringene Norge står overfor de nærmeste årene. Det skal vi sørge for at alle som trenger det, får god kunnskap om, sier hun.

Flust av utfordringer

Gerty Lund i samtale med forhandlingsleder Stine Malerød.

Lund tenker blant annet på utfordringer med folkehelsen, eldrebølgen, hvordan holde folk i arbeid og hvordan folk skal kunne bo hjemme lenger, for å nevne noen.

– Vi er selvsagt ikke svaret på alle utfordringer, men fysioterapi vil bidra til at flere av disse utfordringene ikke blir like voldsomme som spådommene. Vi kan sørge for at de verste scenarioene ikke oppfylles, sier Lund.

Hun støtter seg blant annet på analyse fra Statistisk sentralbyrå som viser at etterspørselen etter fysioterapeuter og annet helsepersonell vil øke frem mot år 2035.

Samtidig opplever hun at kommuner strammer inn og reduserer antallet fysioterapeuter med driftstilskudd. I tillegg mener NFF det mangler cirka 500 fysioterapeuter i skoler, barnehager og helsestasjoner.

Vil ha flere fysioterapeuter i jobb

Jevnlig møter Gerty Lund regionlederne. Fra venstre: Lund, Hans Leo Dagsvik, Sissel Hovland, Aslaug Kleiveland og Ann-Elin Myklebust.

I forbindelse med budsjettprosessen i Stortinget i fjor krevde Lund 60 millioner kroner for å styrke helsestasjoner og skoler med fysioterapitjenester.

Hun har nok fysioterapeuter å ta av. Det er utdannet flere enn det er jobber for, men det bildet varer ikke evig, ifølge forbundslederen.

– Vi vet at mange fysioterapeuter nærmer seg pensjonsalder, og vi er derfor nødt til å utdanne fysioterapeuter i det tempoet vi gjør nå. Vi kommer til å få bruk for alle.

Lund plukker seg ut fire områder hvor hun ønsker flere fysioterapeuter på jobb. Sykehusene nevnes først, men hun setter ikke opp noen prioritering. Alle fire områdene er viktig.

Kommunefysioterapeutene er område nummer to. Avtalefysioterapeuter og helprivat nummer tre og fysioterapeuter i rehabiliteringsinstitusjonene nummer fire.

Vil være med videre

Gerty Lund mener hun har mye ugjort som forbundsleder.

For Lund er bekymret. Bekymret over at enkelte ikke ser viktigheten av fysioterapi når pasienter er innlagt i kun noen få dager på sykehus. Bekymret fordi kunnskapsoverføringene fra sykehus til kommunalt ansatte fysioterapeuter settes på prøve, når det er få stillinger. Bekymret fordi elever både i grunnskolen og på videregående skole ikke har tilgang til fysioterapi, og at barn og deres mødre ikke alle har tilgang til fysioterapi gjennom helsestasjonen.

Hun er bekymret fordi flere kommuner vil redusere antallet driftshjemler for fysioterapeuter, og at helprivate fysioterapeuters kompetanse ikke utnyttes slik det bør. Og hun er bekymret for at rehabilitering som gis i norske kommuner ikke er god nok.

– Vi trenger flere fysioterapeuter både i kommunene og ved sykehusene. Derfor bruker jeg tid på samtaler med sentrale politikere og helsemyndigheter i flere av departementene, Helsedirektoratet og KS. Kommunene har ikke gode nok insentiver for å ansette flere fysioterapeuter. Vi må sørge for at det blir mer lønnsomt enn at de sparer sykehjemsplasser. Listen over arbeidsoppgaver er lang. Derfor vil jeg være med videre, sier Lund.

Dette sier leder av valgkomiteen

Leder i den sentrale valgkomiteen, Tor Frithjof Wigers Larsen, bekrefter at Lund har gitt valgkomiteen beskjed om at hun ønsker gjenvalg.

Tor Frithjof Wigers Larsen, her avbildet på NFFs landsmøte høsten 2021.

Han svarer følgende på om han vil innstille henne som nye leder:

– Valgkomiteen sender i disse dager ut oppfordring til alle medlemmer og organisasjonsledd om å spille inn kandidater til de ulike sentrale vervene i forbundet. Denne oppfordringen gjelder alle verv, inklusiv forbundsledervervet, sier leder for valgkomiteen, Tor Frithjof Wigers Larsen.

Han fortsetter:

– Som leder av valgkomiteen blir jeg oppriktig glad når nye kandidater spilles inn og at sittende ønsker gjenvalg. Dette gjør at valgkomiteen og det kommende Landsmøtet har reelle valg. Valgkomiteens innstilling vil først foreligge i midten av oktober. Så vi går en spennende og arbeidsrik vår og sommer i møte, konkluderer Wigers Larsen.

Powered by Labrador CMS