Leder av kongresskomiteen, Kurt Tomas Nyheim, ser sammen med faglig konsulent Maren Stjernen og vitenskapelig leder André Fagerborg frem til den 5. verdenskongressen i fysioterapi går av stabelen i Oslo 14.-15. juni 2024.

I rute med verdenskongressen

Den 5. verdenskongressen i idrettsfysioterapi arrangeres i Oslo 14.-15. juni neste år. Det vitenskapelige programmet består av 24 sesjoner med foredragsholdere fra 12 nasjoner.

Publisert

Slagordet for kongressen er «From research to clinical practice». Målet er å presentere forskningen på en måte som gjør den klinisk relevant for deltakerne innen tema som foruten idrettsfysioterapi, handler om barn- og ungdom, kreft, smerte, mentale aspekter, klinisk resonnering og fysisk aktivitet.

- På den 5. verdenskongressen i idrettsfysioterapi, ønsker vi at det som formidles skal kunne overføres direkte inn i arbeidshverdagen. Vi har derfor fokusert på å rekruttere forskere som også jobber klinisk med pasienter, sier leder av kongresskomiteen, Kurt Tomas Nyheim.

18 workshops

Den faglige oppbyggingen av kongressen vil være bruk av plenumssesjoner før lunsj og parallellsesjoner etter lunsj. Det forventes 90-100 abstrakter presentert på posters eller som frie foredrag, i tillegg til 18 praktisk tilrettelagte workhops, begge dager ledet av nasjonalt og internasjonalt anerkjente klinikere.

Det medisinske tidsskriftet “British Journal of Sport Medicine» (BJSM) har anerkjent fagprogrammet, noe som innebærer at tidsskriftet også promotere kongressen internasjonalt gjennom sine kanaler.

Les programmet for den 5. verdenskongressen i idrettsfysioterapi her.

Fikk støtte fra Fysiofondet

Kongresskomiteen tok kontakt med NFFs sekretariat for å få hjelp til det organisatoriske i forbindelse med arrangementet. Der fikk de også hjelp til å søke Fysiofondet om støtte, noe som gjorde det mulig å frikjøpe spesialist i idrettsfysioterapi, Maren Stjernen, som faglig konsulent. Manuellterapeut og spesialist i idrettsfysioterapi, André Fagerborg, er frikjøpt som vitenskapelig leder med midler fra faggruppa.

- Fysiofondet har støttet oss med 600 000 kroner. Det har vært helt avgjørende med tanke på planleggingen. Hele komiteen har bidratt aktivt, og både Maren og André har gjort en formidabel innsats med hensyn til det vitenskapelige programmet, sier Nyheim.

Ønsker å nå ut bredt

NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin (FIA) måtte søke to ganger, før The International Federation of Sports Physical Therapy (IFSPT) valgte å legge kongressen til Norge og Oslo.

- Etter at tildelingen kom i 2021, har vi jobbet hardt for å kunne forankre programmet i størst mulig del av fysioterapifaget. Vi fant tidlig ut at vi ønsket å nå flere av faggruppene i NFF, ikke bare idrettsfysioterapeutene. Andre muskel- og skjelettprofesjoner er også hjertelig velkommen, sier Nyheim. Den 5.verdenskongressen i idrettsfysioterapi skal avholdes i Oslo neste år

Nyheim fremholder i tillegg det gode samarbeidet mellom idrettsleger og idrettsfysioterapeuter i Norge og Skandinavia.

- Vi har invitert legene med på kongressen, og har med en lege som medlem av kongresskomiteen. Vi har også søkt Legeforeningen om å få 16 timer av fagprogrammet godkjent som legespesialiteter. Nærmere informasjon om dette vil komme tidlig i 2024, følg med på kongressens nettside, sier han.

Ligger godt an

Kongresshotellet i Oslo sentrum kan huse 1100 personer. Nyheim håper og tror at 800 deltakere er et realistisk tall. Så langt har 154 meldt seg på, inkludert forelesere. Pris per hode er 6150 kroner (early bird-pris frem til 28. februar). Pris for studenter er 3000 kroner.

- Fysioterapeuter som ønsker å delta og vil sikre seg et rom på kongresshotellet, bør melde seg på så raskt som mulig. Kapasiteten er begrenset, sier Nyheim.

Meld deg på den 5. verdenskongressen i fysioterapi her.

Oslo Calling!

- Det koster å arrangere kongress i Norge, men vi venter likevel deltakere fra mer enn 30 nasjoner. Det har vært utfordrende å skulle nå ut til så mange fysioterapeuter både i Norge og i verden, men vi tror vi har landet det så godt det lar seg gjøre innenfor de rammene vi har, sier Nyheim, som gleder seg over at av de 154 påmeldte så langt, er 95 av dem også påmeldt banketten som skal foregå fredag kveld.

- Å knytte nettverk nasjonalt og internasjonalt er et viktig mål for kongressen. FIA og kongresskomiteen ønsker alle fysioterapeuter, leger og andre muskel- og skjelettprofesjoner, både nasjonalt og internasjonalt, velkommen til WCSPT 2024 i Oslo 14-15 juni, sier Nyheim.

Powered by Labrador CMS