Synsproblemer er et utbredt problem blant pasienter som har hatt hjerneslag.
Synsproblemer er et utbredt problem blant pasienter som har hatt hjerneslag.

Kartlegger synsproblemer hos pasienter etter hjerneslag

Verktøyet er til hjelp for blant annet fysioterapeuter.

Publisert

Omtrent 12.000 personer i Norge får hjerneslag årlig. Over 60 prosent av disse opplever synsforstyrrelser som kan gi lese- og orienteringsvansker, ifølge Blindeforbundet. Mange opplever likevel at synsproblemene ikke blir identifisert og fulgt opp i helsetjenesten. Nå kan en ny metode avsløre synsproblemer etter hjerneslag, skriver Forskning.no.

Kartleggingsverktøyet KROSS, som står for kompetanse om rehabilitering av syn og slag, er til hjelp for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og andre som jobber med rehabilitering av slagrammede i kommunene.

KROSS-kartleggingen består av en kombinasjon av spørsmål og praktiske tester.

– Pasientene testes for hvor skarpt de ser ved bruk av en tilpasset synsprøvetavle. Sidesynet testes med konfrontasjonstest og øyemotorikken ved følgebevegelser. Visuell oppmerksomhet testes ved at de krysser av figurer på et ark, forklarer sykepleier og forsker Torgeir Solberg Mathisen til Forskning.no.

Dersom det avdekkes at pasienten har mistet deler av synsfunksjonen, blir vedkommende sendt videre til nærmere synstest hos spesialister, skriver forskningsnettstedet.

Les også: Høyintensiv gangtrening gir best resultater etter slag

Hjerneslag

  • Hjerneslag er en av de store folkesykdommene. I Norge får omtrent 12 000 personer hjerneslag hvert år, noe som tilsvarer 30–40 hjerneslag hver dag eller ett hjerneslag hvert 40. minutt.
  • Hyppigheten av nye hjerneslag i befolkningen er avtagende, men på grunn av en stadig eldre befolkning vil antallet hjerneslag øke markert i årene fremover. Tre av fire pasienter med hjerneslag er over 70 år, hver tiende slagpasient er under 50 år, og hjerneslag kan også opptre hos barn og ungdom.
  • Faktorer som øker risiko for både hjerneinfarkt og hjerneblødning, er høyt blodtrykk, diabetes, usunn ernæring og for mye fettstoffer i blodet, røyking, overvekt og fysisk inaktivitet.
Powered by Labrador CMS