Illustrasjonsfoto.

Høyintensiv gangtrening gir best resultater etter slag

Pasienter som fikk høyintensiv gangtrening etter hjerneslag, fikk bedre og raskere resultater enn slagpasienter som mottok tradisjonell behandling.

Publisert

Kort om studien

  • Prosjektet ved Aker helsearena (Oslo universitetssykehus og Oslo kommune forsterket rehabilitering) ble gjennomført i samarbeid med Regional kompetansetjeneste ved Sunnaas sykehus og forskere ved Indiana University, USA
  • Prosjektet har også fått støtte fra Fond til etter- og videreutdanning for fysioterapeuter (Fysiofondet)
  • 110 pasienter med hjerneslag ble inkludert i 2017 og 2018
  • Pasientene i 2017 fikk tradisjonell behandling med en rekke øvelser og tiltak. Pasientene i 2018 fikk høyintensiv gangtrening.
  • 2018-pasientene fikk bedre og raskere resultater enn 2017 pasientene.
  • 2018 pasientene scoret høyere på gangtest, balanse og selvopplevd forbedring.
  • Studien er publisert i tidsskriftet STROKE i januar 2020

Det viser en studie gjennomført ved Aker helsearena i Oslo. På vegne av forskningsgruppen, presenterte forleden spesialfysioterapeut, PhD ved Oslo universitetssykehus, Elisabeth Bø høydepunktene fra studien på Verdenskongressen.

Studien ble gjennomført på i alt 110 pasienter over en to-års periode. Pasientene hadde nedsatt gangfunksjon etter hjerneslag. Hovedmålet for rehabiliteringen var bedret gangfunksjon.

Elisabeth Bø.

I 2017 har forskningsgruppen data på 56 pasienter som fikk tradisjonell rehabilitering etter slag, og i 2018 54 pasienter som utelukkende fikk høyintensiv gangtrening.

Miks av øvelser

Den tradisjonelle rehabiliteringen inneholdt en miks av en rekke øvelser som balansetrening, gangtrening i trapper og korridorer, statiske balanseøvelser samt sittende og stående øvelser - for å nevne noen.

Treningen for 2018-pasientene var utelukkende gangtrening på tredemølle, fritt på gulv og i trapp med en intensitet på 70-85 prosent av makspuls.

Gangtreningen ble tilpasset hver pasient etter en analyse av deres utfordringer. Pasientene var medisinsk klarert av lege til å trene med høy intensitet. Det ble benyttet pulsmåling og blodtrykksmålinger i hver treningsøkt.

- Studien viser at vi ikke nødvendigvis trenger å bruke et stort antall av verktøyene vi har i verktøykassen, for å rehabilitere slagpasienter best og raskest mulig. Høyintensiv gangtrening ga raskere og bedre resultater. Selv om vi trenge kun gange, fikk vi også forbedring på balanse og styrke, så det virker på langt mer enn utholdenheten, sier Elisabeth Bø.

Gikk lengre og raskere

I snitt gikk pasientene fra 2018 1.800 flere skritt daglig sammenlignet med pasientene fra 2017. Utfallsmålene gangdistanse, ganghastighet, styrke og balanse som begge pasientgruppene ble målt på, viste at de gikk raskere og lengre. I tillegg fikk de opprettholdt og bedret balanse samt styrke. Det til tross for at 2018-pasientene ikke hadde trent spesifikke balanse- og styrkeøvelser. Det hadde 2017-pasientene gjort.

Selv om studiegruppene ikke fikk behandling samtidig, da det var to ulike kohorter, var gruppene like nok til å bli sammenlignet. De var like nok med tanke på kjønn, alder samt alvorlighetsgrad av symptomer og tid etter hjerneslaget.

- Konklusjonen er at tradisjonell behandling av slagpasienter er bra, som vi jo har sett, men med høyintensiv gangtrening oppnår vi de gode resultatene raskere. Pasientene rekker dermed å bli bedre før de skrives ut etter subakutt rehabilitering, sier Bø.

Har en oppfordring

Hun oppfordrer fysioterapeuter til å vurdere egne behandlingsresultater, lese forskning og være villig til å endre behandlingsrutiner.

-Det kan være fristende å foreta den samme behandlingen over tid, fordi du opplever at den fungerer. Det gjorde også vi. Men vi bør være flinkere til å stille spørsmål ved våre egne metoder og måle egne resultater, utfordre oss selv og være villige til å foreta endringer når forskning viser at det er til det bedre, sier Bø.

Powered by Labrador CMS