Illustrasjonsfoto

Kognitive intervensjoner i kronisk smertebehandling: – For mye av det gode?

Psykolog spør: Er vi vitne til en uhensiktsmessig psykologisering av enkelte rehabiliteringstjenester?

Publisert

– Det kan virke som en del helsepersonell tror at alle pasienter med kroniske smerter har bevegelsesfrykt, og at deres primære mål må være å overbevise pasienten om å utfordre aktivitetene som trigger smertene, skriver Siv Hilde Berg i en kronikk publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening. Hun omtaler seg selv som pasient - samtidig er hun psykolog med doktorgrad innen pasientsikkerhet.

Berg har selv vært på vandring som pasient i helsetjenesten i ti år etter at en hjerne- og ryggmargsbetennelse satte henne ut av spill. På den ene siden erfarer hun den sårbare pasientrollen. På den andre siden er hun forsker og psykolog, som prøver å forstå hvordan helsetjenesten kan skape trygge innleggelser.

For mye plass?

Kronikken publisert i Tidsskrift for Norsk psykologforening stiller spørsmål rundt om kognitiv terapi tar for mye plass innen smerterehabilitering. Berg skriver spesielt om behandlingen som tilbys på ulike rehabiliteringssentre, og da spesielt innen smerterehabilitering. Flere ganger erfarer nemlig Berg at en times undervisning om kognitiv terapi og smerte blir brukt som eneste intervensjon for å lære pasienter om smertehåndtering. Videre skriver hun at i rehabiliteringsinstitusjoner erfarer hun ofte at problemformuleringen sammen med pasienten fases ut og erstattes med spørreskjemaer.

– Skjemaer rommer ikke følelser og ulikhet

– Et skjema er ikke er i stand til å romme noe så unikt som den enkeltes tanker, følelser og ulikhet, skriver hun. og fortsetter senere i artikkelen: – I møte med fysikalske rehabiliteringsinstitusjoner har jeg derimot begynt å bekymre meg for den økende psykologiseringen; at diagnosens hensikt i å gi informasjon om prognose og kurs i behandlingen har måttet vike for et ensidig fokus på å endre subjektive smerteopplevelser.

Les hele kronikken her

Relaterte saker:

Lytt også til podcasten "Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi": "Den biopsykososiale modellen" i regi av Tidsskriftet Fysioterapeuten.

Powered by Labrador CMS