Ga ordførerne mikrofonen. Over f.v.: Eva Hoddø, Jan Frode Rønning. Nede f.v.: Jens Fredrik Aas, Markus Fjellheim-Fosseli og Stig Morten Fløisand.

Kontaktet ordførere over hele landet i forbindelse med Verdens fysioterapidag

Og responsen lot ikke vente på seg!

Publisert Sist oppdatert

Mange fysioterapeuter har kanskje fått med seg det som har skjedd på fysioterapirelaterte sosiale medier den senere tiden, nærmere bestemt Norsk Fysioterapeutforbunds fem regionsider. Ordførere fra flere små og store kommuner har video-hilset fysioterapeuter rundt om i hele Norge. De har gratulert med dagen, og ikke minst: Beskrevet hvor viktige fysioterapeuter er for sin kommune.

Når det er sagt, var det nok ikke alle ordførerne som i utgangspunktet visste at denne dagen – 8.september - var Verdens fysioterapidag. Samtidig vet vi at det var kommunevalg bare noen dager senere. Dermed lurer vi på: Hva skjedde? Hvem tok initiativ? Hvordan var responsen? Hva kan denne typen «stunt» føre til for fysioterapiprofesjonen?

Lokale initiativ

Her kan du se hva ordførerne sa

Det viser seg at fem regionalt politisk valgte fysioterapeuter i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) stod bak «prosjektet». Regionlederne i nevnte forbund. Eva Hoddø (Region Sør-Øst), Jan Frode Rønning (Region Midt), Stig Fløisand (Region Vest), Markus Fjellheim-Fosseli (Region Nord) og Jens Fredrik Aas (Region Osloområdet).

– Hva var grunnen til at dere gjorde dette?

- Vi (regionlederne i NFF, red.anm.) tok initiativet for å synliggjøre Verdens fysioterapidag, og samtidig understreke fysioterapeuters viktige rolle i samfunnet. Vår målsetning var å markere fysioterapidagen på en ny måte ved å benytte oss av sosiale medier, og samtidig søke støtte fra nøkkelpolitikere som kunne se bort fra partipolitikk, akkurat som NFF selv operer partiuavhengig. Målet var å få disse politikerne til å uttale seg om den generelle betydningen av fysioterapeuter.

Formidabel respons

– Hvordan var responsen?

- Ganske enkelt fantastisk! Ordførerne som var med på dette var svært takknemlige for muligheten til å bidra og de uttrykte sin fulle støtte til fysioterapeutenes arbeid. Det gledet oss også å se hvordan fysioterapeuter i alle regioner reagerte positivt - og engasjerte seg. Dette initiativet ser ut til å ha skapt entusiasme og økt bevisstheten om fysioterapifaget.

– Har det kommet tilbakemeldinger i etterkant?

- Ja, vi har fått gode tilbakemeldinger og de er utelukkende positive. Det er gøy å se hvor takknemlige fysioterapeuter og andre er for at fysioterapiprofesjonen ble satt i søkelyset på denne måten. Mange uttrykte også håp om at dette vil bidra til økt anerkjennelse og tilførsel av ressurser for fysioterapifaget.

– Hva er strategien bak denne typen stunt - sett fra deres ståsted?

- Først og fremst det å bruke Verdens fysioterapidag som en anledning for å synliggjøre fysioterapiens betydning i samfunnet. Dette stuntet ga oss muligheten til å nå ut til et bredt publikum og skape en åpen dialog med beslutningstakere innen politikken.

Hva nå?

Bare få dager etter Verdens fysioterapidag ble det som kjent avholdt kommune- og fylkestingvalg her til lands.

– Hvordan skal dere komme i kontakt med nye ordførere nå etter valget?

– Etter dette initiativet har vi etablert verdifulle forbindelser med flere ordførere som vil fortsette i sine roller. Vi har til hensikt å opprettholde disse forbindelsene ved å være tett på og følge opp kommunikasjonen. Med tanke på nye ordførere er en velskrevet e-post en effektiv måte å ta kontakt på for å introdusere NFF og informere om fysioterapeutenes bidrag. Andre kontaktmuligheter vil være gjennom å invitere til møter i regionen, deltakelse i lokale nettverk, lokale arrangement og samfunnshendelser hvor ordførere og andre politikere er til stede.

– Hvor viktig mener dere kontakten med lokalpolitikere er for fysioterapiprofesjonen?

– En vesentlig del av oss regionlederes rolle og en viktig mekanisme for å fremme profesjonen og sikre at dens behov blir hørt og ivaretatt på lokalt nivå. Lokalpolitikere spiller en avgjørende rolle i å påvirke helsepolitikk. Gjennom å bygge solide relasjoner med politikere, kan vi bidra til å øke politikernes forståelse for fysioterapiens betydning, behov og utfordringer, noe som kan føre til bedre politiske beslutninger. Ved å engasjere seg med lokalpolitikere kan regionledere bidra til å implementere og fremme de vedtak som er gjort av landsmøtet og forbundsstyret i NFF. Dette gir viktige retningslinjer for fysioterapien i regionene.

Takknemlige

– Vi vil takke alle som støttet dette initiativet og deltok i markeringen av Verdens Fysioterapidag. Fysioterapeuter spiller en avgjørende rolle i å fremme helse og livskvalitet, og vi vil fortsette å jobbe for å øke bevisstheten om vårt fag og sikre at pasienter får det tilbudet de fortjener, avslutter den samstemte NFF-kvintetten.

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.

Powered by Labrador CMS