Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Regjeringen vil gi 1,5 milliarder ekstra til sykehusene

Koronamidler som skal gå til å håndtere belastningen.

Publisert

Hvert år holder helse- og omsorgsministeren en tale for sykehusene med forventninger til fagfolk og ledere og krav til styrene ved landets sykehus. I Ingvild Kjerkols første sykehustale kommer hun med flere tiltak for å lette arbeidspresset for sykehusets ansatte.

Tiltakspakke

– Vi vil gjøre vårt for at sykehusene skal greie å stå gjennom pandemien i vinter. Derfor foreslår vi en ekstra økonomisk tiltakspakke på over 1,5 milliarder kroner. Dette er ekstra koronamidler som skal gå til å håndtere den ekstraordinære belastningen. Midlene skal sikre gode lokale løsninger for å holde kapasiteten oppe. Tiltakspakken bidrar dermed til å legge forholdene bedre til rette for å kunne lette på tiltakene i samfunnet, sier Kjerkol i en pressemelding.

– Skal satse på fagfolkene

Midlene skal dekke høyere kostnader som følge av økt beredskapsnivå og smittevernstiltak, samt til økte kostnader til overtid og innleie på grunn av fravær og karantene blant de ansatte. Med denne tiltakspakken kan sykehusene styrke kapasiteten i sykehusene ved avdelinger med økt belastning. Det vil blant annet være stort behov knyttet til intensivavdelinger og i psykisk helsevern.

– I kommende periode skal vi satse på fagfolkene i den offentlige helsetjenesten. Det vil gjøre dem enda bedre i stand til å ta vare på pasientene våre. Sammen skal vi jobbe i og for «vår felles helsetjeneste», sier Kjerkol.

Powered by Labrador CMS