Faggruppeleder Kjerstin Fet Vindenes.

«Uheldig at debatten koker ned til en kamp mot manuellterapeutene»

Faggruppeleder Kjerstin Fet Vindenes ønsker ikke at debatten om takstforhandlingene skal «koke ned» til en kamp mellom psykomotorikere og manuellterapeuter.

Publisert

Vindenes er leder for faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. Snorre Vikdal gikk i denne artikkelen høyt på banen, og ba forhandlingsutvalget ta fra manuellterapeutene for å tette gapet til psykomotoriske fysioterapeuter, generalister og spesialister.

Bakgrunnen for hans reaksjon var en til dels opphetet debatt på en lukket Facebookgruppe for psykomotoriske fysioterapeuter.

-Enkelte av innleggene fra utenforstående var av en slik karakter at det skapte mer irritasjon og sinne enn nødvendig. Som leder av faggruppen mener jeg at Facebook fungerer godt for medlemmers meningsutveksling, debatt og ytringer. Men det er ikke en egnet arena for takstforhandlinger, sier Vindenes.

- Gapet må tettes

Hun er enig med Vikdal om at det er på høy tid gapet mellom manuellterapeutene og andre fysioterapeuter med driftsavtale bør tettes. Hun har derimot intet krav om at manuellterapeutene samtidig må ned i lønn.

-Gapet har vært der i for mange år og er en kime til konflikt. Jeg er dermed innforstått med at manuellterapeutene ikke skal ned i lønn. Gapet er derimot uheldig. Jeg har derfor et håp om at vi løfter debatten fra å dreie seg om en kamp mot manuellterapeutene til å dreie seg om å se helhet og løfte faget, sier Vindenes.

Hun presiserer at hun – selv om hun mener Facebook ikke er et egnet sted for takstforhandlinger – setter pris på at forbundsleder Gerty Lund og leder for Næringspolitisk Råd, Per Olav Moberg Peersen, tar seg tid til å svare utspillene fra hennes medlemmer på Facebook.

Trenger 60 minutter med pasienten

Samtidig reagerer hun på Peersens uttalelse i Fysioterapeuten, hvor han sier at ingen tvinger psykomotoriske fysioterapeuter til å bruke 60 minutter i snitt per pasient.

- Det utsagnet viser liten forståelse for hvordan vi jobber. Vi ser pasientene maks én gang per uke, og ofte sjeldnere. Mange reiser langt for å få behandling. Jeg ønsker avlønning etter tiden vi bruker på pasienten og ikke hvordan vi deler opp taksten. Jeg mener det ikke er faglig forsvarlig å avspise vår pasientgruppe med kortere behandlingstid kun fordi det gir bedre økonomisk uttelling, sier Vindenes.

Hun håper prosessen rundt takstforhandlingene i fremtiden blir mer åpne, og at for eksempel Næringspolitisk Råd kan sende ut kravene til høring hos for eksempel faggruppelederforum før de godkjennes av Forbundsstyret.

- Da tror jeg vi får en bedre forståelse i organisasjonen for arbeidet som legges ned. Samtidig mener jeg vi vil stå mer samlet som faggruppe.

Vindenes håper hennes innspill tas på alvor.

- Jeg vet at dette er en vanskelig debatt som for ofte ender i skarpe utsagn. Jeg ønsker likevel å ta debatten. En av verdiene til NFF er å være modige. I det ligger det blant annet å våge og utfordre etablerte sannheter og ta vanskelige diskusjoner. Slik blir vi sterkere, stoltere og mer synlig, sier hun.

NPR-lederen mener psykomotorikerne ivaretas

Leder Per Olav Moberg Peersen i Næringspolitisk råd sier at det er full åpenhet om forhandlingsprosessen i NFF, at de i forkant av forhandlingene ber om innspill fra hele organisasjonen, men at forhandlingene er fortrolige.

- Vi har valgt organer som jobber med disse sakene. Vi ber om innspill fra medlemmene, alle organisasjonsledd inkludert faggruppene. Vårt mandat er å innstille ovenfor Forbundsstyret, sier Peersen.

Han presiserer at de i forhandlinger aldri går ut med sakene/kravene før forhandlingene starter, og at forslaget til Vindenes derfor ikke er mulig å gjennomføre.

- Men faggruppen for psykomotoriske fysioterapeuter var med i et møte hvor vi diskuterte takstforhandlingene. Styret kom med innspill til NPR underveis. Jeg mener psykomotorisk fysioterapi er svært godt ivaretatt i NPR og Forbundsstyret, men NPR og Forbundsstyret er uenige i faggruppens ønske om å prioritere egne medlemmer fremfor generalister, sier Peersen.

Powered by Labrador CMS