Episode 3 - På skuldrene til pionérene

Hvor går veien videre for fysioterapi?

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podcasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: fysioterapeuten@fysio.no!

Fundamentet i fysioterapi har i stor grad blitt bygget opp gjennom et monumentalt stykke arbeid fra et knippe oppofrende pionérer. Grunnlaget i profesjonen har således blitt preget av observasjoner, erfaringer, tanker og valg gjort av et fåtall individer, og spørsmålet blir jo fort; hvordan kan vi tilnærme oss en kritisk vurdering av dette? Er det i det hele tatt mulig å etterprøve disse kliniske observasjonene som har påvirket fagets tidligere veivalg?

Gjennom historien til Freddy Kaltenborn skal vi se hvordan et utrettelig arbeide kombinert med noen litt overraskende eksterne innflytelser har påvirket utviklingen av manuellterapien slik vi kjenner den i Norge. Selv om vi må behandle arbeidet som er nedlagt i utviklingen av fagfeltet med respekt, er det også viktig at vi stopper opp og gjør oss noen refleksjoner om utfordringer og svakheter ved vårt fundament.

Hva nå - og hvor går veien videre?

Referanser

Programverter: Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen.

Powered by Labrador CMS