Fysisk aktivitet hver dag ga økt bentetthet og færre brudd

Daglig fysisk aktivitet gjennom hele grunnskolen resulterte også i økt fysisk aktivitet etter grunnskolen, ifølge en svensk studie.

Publisert Sist oppdatert

Resultatene i den svenske studien viste at daglig fysisk aktivitet gjennom hele grunnskolen gir økt benmassetetthet og redusert risiko for benbrudd senere i livet.

Forskerne sammenlignet barn som hadde fysisk aktivitet på skolen hver dag, med barn som hadde fysisk aktivitet på skolen 1-2 ganger i uka. Studien er publisert i den svenske Läkartidningen

Positive helseeffekter

Forfatterne påpeker i artikkelen at fysisk aktivitet er forbundet med en rekke positive helseeffekter, blant annet når det gjelder benmassetetthet, muskelstyrke, risiko for benbrudd og skoleresultater.

Anbefalinger fra Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) i Sverige anbefaler at barn mellom 6 og 17 år bør være fysisk aktive i minst 60 minutter per dag. Aktiviteten skal være kondisjonskrevende og tre ganger per uke ha innslag av styrketrening.

Men ifølge rapporten «Skolbarns hälsovanor i Sverige» er det bare ti prosent av 13-15-åringene som når opp til disse anbefalingene. Om lag 20 prosent av 11–15-åringene tilbringer dessuten over fire timer stillesittende foran skjermer per dag.

Mulig å endre livsstil?

Dette var bakgrunnen for oppstarten av det såkalte Bunkefloprosjektet, som er gjennomført av forskere i Malmø og Lund. Målet var å finne ut om daglig skjemaført fysisk aktivitet i hele grunnskoleperioden kan endre livsstilen i en hel populasjon. Videre om man med denne livsstilsendringen, tilrettelagt for barn, kan oppnå målbare effekter.

I sammendraget konstaterer forfatterne at daglig fysisk aktivitet i grunnskolen synes å være assosiert med en mer fysisk aktiv livsstil. Ikke bare mens du går på skolen, men også etter grunnskolen.

- Det virker altså som om man kan lære barn å bli fysisk aktive. Denne konklusjonen bygger imidlertid på selvrapporterte data, med betydelig frafall blant studiedeltakerne, noe som betyr at våre konklusjoner bør bekreftes i uavhengige studier, heter det i artikkelen.

Hovedbudskap:

  • Barn som har daglig fysisk aktivitet i grunnskolen er mer fysisk aktive i årene etter grunnskolen enn grunnskolebarn som har fysisk aktivitet 1-2 ganger per uke.
  • Barn som har daglig fysisk aktivitet i grunnskolen har etter puberteten tettere benmasse og høyere muskelstyrke enn grunnskolebarn som har fysisk aktivitet 1-2 ganger per uke.
  • Barn som har daglig fysisk aktivitet i grunnskolen rammes gradvis av færre brudd/frakturer enn grunnskolebarn som har fysisk aktivitet 1-2 ganger per uke.
Powered by Labrador CMS