Forbundsleder Gerty Lund ønsker debatt om organiseringen av NFF.

NFF har satt seg selv under lupen – hva skjer nå?

Norsk Fysioterapeutforbund må få en tydeligere og enklere organisasjonsstruktur og kommunikasjonen internt og eksternt må bedres. Dette er blant funnene etter at NFF satte søkelys på seg selv. Nå skal landsmøtet behandle resultatene.

Publisert

Evalueringen kommer seks år etter at Landsmøtet blant annet vedtok at forbundets 21 avdelinger skulle erstattes med fem regioner. I tillegg ble sammensetningen av Forbundsstyret endret til dagens ordning med i alt 12 tillitsvalgte.

- Det var på tide vi evaluerte oss selv, og funnene i undersøkelsen er interessante. Nå ser jeg frem til spennende diskusjoner om hvordan NFF skal ta resultatene fra evalueringen videre, sier forbundsleder Gerty Lund.

Har ført til debatt

Hun registrerer at evalueringen har skapt debatt i ulike deler av organisasjonen.

Blant annet har regionleder Hans Leo Dagsvik tidligere tatt til orde for at heltidspolitikere som regionlederne ikke bør ha en grense for hvor mange ganger de kan velges. I tillegg foreslo han å krympe forbundsstyret og regionstyrene.

Les hans innlegg her

Leder i Rådet for Fysioterapietikk, Stig Fløisand, mener det er forskjell på ledere i faggruppene og regionlederne.

Les hans innlegg her

-Forbundsstyret ser at evalueringen har skapt debatt, og at det pågår flere diskusjoner om organisering i NFF. Jeg gleder meg til at vi skal diskutere resultatene som har kommet frem i evalueringsrapporten, sier forbundsleder Gerty Lund.

Dette har skjedd siden 2014:

  • 21 avdelinger ble erstattet av fem regioner. Hver region har regionleder som er fast ansatt
  • I 2019 vedtok Landsmøtet å endre faggruppenes formål og oppgaver
  • I 2019 ble Næringsdrivende fysioterapeuters gruppe nedlagt
  • Unge Fysioterapeuters fellesskap ble endret til Nyutdannede Fysioterapeuter
  • Det ble etablert et fast forum for ledere i faggruppene – Faggruppelederforum. Leder har en plass i ForbundsstyretP
Powered by Labrador CMS