Studieprogramleder Nina Hanger ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU i Trondheim.

NTNU har startet nytt kurstilbud i ultralyd av muskel og skjelett

NTNU i Trondheim har startet videreutdanning i ultralyd innen muskel- og skjelettlidelser. Nå inviterer de Norsk Fysioterapeutforbund til samarbeid for å utvikle innholdet.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om kurset i Trondheim

  • Startet høsten 2020
  • Gjennomføres på deltid
  • Er både nettbasert og samlingsbasert. Samlingene skjer i Trondheim
  • Gir 60 studiepoeng
  • Instituttet jobber med at det kan bli en del av masterprogram

- Vi har i flere år tilbudt kurs i ultralyd for sykepleiere og leger. For noen år siden fikk vi spørsmål om vi også kan tilby det for annet helsepersonell som fysioterapeuter. Det har ført til et eget studieløp for de som jobber med muskel- og skjelettpasienter, sier studieprogramleder Nina Hanger ved institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU i Trondheim.

Studieprogrammet startet høsten 2020 med det som kalles basalkurs. Det er et felles kurs for alle retninger innen ultralyddiagnostikk. Trinn to, som inneholder ultralyd rettet mot blant annet fysioterapeuter, skulle i utgangspunktet starte i begynnelsen av 2021. På grunn av covid-19-situasjonen har det blitt utsatt til høsten 2021.

- Den delen av kurset krever at deltakerne møtes fysisk. De trenger å øve på pasienter for å bli trygge. Derfor har vi valgt å utsette det, sier Hanger.

Behov for videreutdanning i Norge

Både hun og universitetslektor Benny Ehrnholm mener det er nødvendig med et norsk formalister utdanningstilbud i bruk av ultralyd for pasienter med muskel- og skjelettplager.

I dag kreves det ingen formell kompetanse før helsepersonell tar i bruk ultralyd som et diagnostisk hjelpemiddel. Norske fysioterapeuter som i dag tilbyr ultralyd har ofte tatt kurs i utlandet.

Får mange henvendelser fra fysioterapeuter

Ehrnholm og Hanger bekrefter at de får en rekke henvendelser fra norske fysioterapeuter som ønsker videreutdanning innen ultralyddiagnostikk.

- Vår klare oppfatning er at et økende antall fysioterapeuter ønsker å benytte ultralyd i sin praksis. Da er det på tide vi får en videreutdanning i Norge, slik at vi sikrer høy kompetanse. Det å ingen skadelig stråling ved å bruke ultralyd. Den største risikoen er inkompetanse hos den som utfører undersøkelsen, og den risikoen er ikke ubetydelig. Hvis du bruker det feil, kan det føre til at du feiltolker, feilbehandler eller overbehandler pasienten, sier Ehrnholm.

Les også: Fysioterapeuter får egne takster for ultralyd

Vil samarbeide med NFF

Ehrnholm og Hanger ønsker å samarbeide med Norsk fysioterapeutforbund for å sikre at innholdet i studiet blir så bra som mulig.

- Vi kontaktet tidligere forbundsleder og ulike faggrupper for et år siden, og fikk svar først nå. Men det er ikke for sent. Vi ser frem til å samarbeide med organisasjonen om et så spennende og nytt felt innen fysioterapi, sier Hanger.

Forbundsleder Gerty Lund.

NFF vil samarbeide

Forbundsleder Gerty Lund i NFF er glad for at NTNU har kontaktet forbundet. Hun vil mer enn gjerne samarbeide med NTNU for å sikre at fysioterapeuter får god kompetanse innen ultralyddiagnostikk.

- Også vi erfarer at flere og flere fysioterapeuter vurderer ultralyd som et verktøy for å stille diagnoser. Samtidig ser vi at det er utfordrende fordi det i dag ikke kreves formell kompetanse for å kunne bruke verktøyet. Det er spesielt viktig at vi får dette på plass, nå som Helse- og omsorgsdepartementet har gitt oss takster for ultralyddiagnostikk, sier Lund.

Studie for injeksjoner ikke vurdert

NTNU har ingen planer om å innføre studium for injeksjoner.

- Det er verken ønskelig eller mulig å ha det i samme studie. Deltakerne på kurset i ultralyddiagnostikk skal igjennom et stort pensum. I tillegg kreves mye praksis. Injeksjonsstudie må eventuelt komme som et tillegg, sier Ehrnholm.

Fysioterapeuter har i dag ikke anledning til å sette injeksjoner uten at ansvarlig lege er tilstede.

Helsetilsynet har gitt advarsler til flere fysioterapeuter som har utført leddtapping og injeksjoner med legemidler.

Les mer om det her

https://fysioterapeuten.no/injeksjoner/fysioterapeuter-har-fatt-advarsel-etter-a-ha-injisert-med-kortison/102183

Les også PFF fikk midler fra Fysiofondet til kurs injeksjonskurs

Powered by Labrador CMS