- Den norske idrettsmodellen står for fall

De skulle være en garantist for folkehelse. Men Norges idrettsforbund har ifølge kritikerne systematisk dyrket toppidrett og eget byråkrati på bekostning av bredden, skriver Morgenbladet.

Publisert Sist oppdatert

I en reportasje over fem sider tar avisen for seg idrettsbevegelsen i Norge. Tittelen på forsiden er ”Idrettsmyten”. Reportasjen er skrevet et av Mads Drange, som også er forfatter av boken Den store dopingbløffen.

”Idrettsglede for alle” heter det i Norges idrettsforbunds (NIF) egen visjon. Visjonen ”skal prege både organisasjonsarbeidet og aktivitetspolitikken. Den skal bidra til at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov”, ifølge det idrettspolitiske dokumentet fra 2011.

Med disse forventningene har det også kommet penger. Da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett denne uka, ble idrettens andel av overskuddet fra Norsk Tipping økt til 64 prosent, skriver Morgenbladet.

- Idrettsmodell for fall

Gunnar Breivik, professor ved Norges Idrettshøgskole (NIH), mener at den norske idrettsmodellen står for fall.

- Man lever i dag i en illusjon om at det er Norges idrettsforbund som tar seg av folkehelsen, og det er jo rett og slett ikke riktig, sier Breivik til Morgenbladet.

Han viser til at bare 14 prosent av den voksne befolkningen trener i idrettslag, og at idretten derfor åpenbart ikke er den viktigste aktøren.

- Blir ikke prioritert

Tomas Jonsson, generalsekretær i Norsk Bandyforbund, mener Idrettsforbundet seiler under falsk flagg når de profilerer seg som Norges største barne- og ungdomsorganisasjon, fordi barn og unge – ifølge Jonsson – ikke blir prioritert.

Han mener Idrettsforbundet fremdeles prioriterer topp over bredde og er spesielt bekymret for utviklingen de siste årene.

Bandyforbundets leder er også kritrisk til at Idrettsforbundet trekker inn verdien av lokalt frivillig arbeid i det totale regnestykket, og mener at dette ikke har noe å gjøre med prioriteringene til NIF sentralt.

- En illusjon

Minst like kritisk er Hans B. Skaset, tidligere ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet, formann i Idrettsforbundet og professor ved NIH. Han bruker begrepet ”illusjon” når han skal beskrive idretten som folkehelseaktør, men er like bekymret over myndighetenes mangel på kontroll med pengebruken i den statsfinansierte idretten.

- Det har vært vanskelig å kontrollere idrettens bruk og eventuelt misbruk av offentlige overføringer. Både statlige og uavhengige kontrollinstanser har manglet. Idrettens betydning for barn og unge, og dens dype forankring i det nasjonale og folkelige, har stilt den utenfor et kritisk, offentlig søkelys. Idrettsbevegelsen har klart å opprettholde en ”fingrene fra fatet-holdning” hos politikere, og dermed også fra statsapparatets side, sier Skaset.

NIF avviser kritikken

Norges idrettsforbund aviser kritikken. Øystein Dale, assisterende generalsekretær i NIF, understreker at alle som deltar er like viktige, uansett alder og prestasjonsnivå. Han mener også at ”målrettede særskilte tiltak rettet mot inaktive mennesker på utsiden av idrettsorganisasjonen” må finansieres separat av det offentlige.

Du kan laste ned/kjøpe artikkelen på www.morgenbladet.no

Powered by Labrador CMS