Episode 18 - Onkologi og lymfologi: Verdi og prioriteringer

Veier nytteverdien av tiltak opp for kostnader og ressursbruk? Hva er egentlig kunnskapsbasert onkologisk fysioterapi? Får pasientene den hjelpen de skal ha? Spørsmålene er mange når vi tar for oss onkologisk fysioterapi.

Befolkningsvekst og en endret alderssammensetning indikerer at det vil bli et stort behov for oppfølging og behandling av kreft og kreftrelaterte lidelser fremover. Med endrede behov følger også et ansvar om at vi fysioterapeuter gjør riktige prioriteringer, slik at ressursene kommer både individ og samfunn til gode.

Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi

Podcasten eies og drives av Tidsskriftet Fysioterapeuten. Har du tilbakemeldinger, tips eller innspill? Kontakt redaksjonen: fysioterapeuten@fysio.no!

I denne episoden utforsker Martin og Joakim lymfesystemet, og verdien av spesifikke behandlingstiltak for lymfødem etter kreftsykdom. Veier nytteverdien ved alle tiltakene fysioterapeuter vanligvis benytter i behandling av lymfødem opp for kostnader og ressursbruk? Og hvordan kan det legges til rette for at flest mulig får tilgang til kunnskapsbaserte behandlingsformer?

Programverter: Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen

Referanseliste

Powered by Labrador CMS