Delegater fra Region Vest diskuterer om forslag om å evaluere regionmodellen til neste års landsmøte skal inn på sakslista på dette landsmøtet.

Diskuterte evaluering av regionmodellen

På landsmøtet ble det diskusjon om å evaluere hvordan regionmodellen i NFF har fungert sett fra både medlems- og organisasjonsperspektiv.

Publisert Sist oppdatert

Forslaget som kom fra en av delegatene på landsmøtet, gikk ut på at man skulle gjøre en evaluering av regionmodellen av 2014 som var klar til hovedlandsmøtet i november 2019.

Det var flertall for å ta forslaget opp på sakslista. Da saken ble diskutert, understreket flere at tidsrammene ville bli utfordrende. For at noe skal fremmes for hovedlandsmøtet til neste år, må det avsluttes i juni så det kan sendes ut til delegatene over sommeren. Det vil si at man bare har noen måneder på seg til å gjøre evalueringen. Flere pekte også på at man holder på med flere store prosesser akkurat nå, som prosjektet om faggruppenes rolle, organisering og posisjon framover.

Én understreket at man burde se på om en slik evaluering burde gjøres eksternt eller internt.

Enklere evaluering

Delegaten bak forslaget foreslo at man kunne gjøre evalueringen på enklere vis, for eksempel med en questback-undersøkelse. Til det innvendte en annen at det ikke vil være å regne som en evaluering. Nok en delegat mente likevel en slik undersøkelse kunne være nyttig for å lodde stemningen i medlemsmassen.

Forbundsleder sa at det ikke haster, og at man heller kan se på saken på hovedlandsmøtet 2019. Forslaget om å gjøre evaluering nå, falt deretter gjennom under avstemningen.

La ingen plan om evaluering

I den store organisasjonsreformen som ble satt i verk i 2014 ble alle fylkesavdelingene lagt ned, og erstattet med fem regioner. Politisk arbeid skulle prioriteres mye høyere, særlig overfor kommunene som hadde fått stadig mer frihet til å utforme helsepolitikken selv. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) fikk fem regionledere som velges for tre år og er fulltidsfrikjøpt.

Flere stilte på landsmøtet spørsmål ved hvorfor man ikke hadde satt opp en plan og tidsramme for evaluering av regionmodellen. Forslagsstiller mente at man allerede er bakpå.

Diskuterte vedtekter

Landsmøtet diskuterte også vedtekter rundt fravær hos regionleder og for sammensetning av valgkomité i regionene.

Les om NFF-leder Fred Hatlebrekkes tale til landsmøtet HER.

Powered by Labrador CMS