Brudd og mekling etter «historisk bra lønnstilbud»

Høyskolegruppene i KS, fysioterapeutene inkludert, fikk et svært godt resultat i årets mellomoppgjør. Unio kommune brøt likevel forhandlingene fordi lærerne kom langt dårligere ut enn de andre gruppene.

Publisert Sist oppdatert

For sykepleierne blir resultatet betegnet som et historisk bra mellomoppgjør. På direkte spørsmål fra tidsskriftet Sykepleien om det virkelig er snakk om et historisk bra lønnstilbud, svarer leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Eli Gunhild Bye: - Ja, det er det.

NFF anbefalte tilbudet

Etter en samlet vurdering kunne flertallet i forhandlingsutvalget ikke anbefale tilbudet, skriver Unio på sine nettsider etter bruddet natt til 1.mai. Oppgjøret går nå til mekling, og meklingsfristen er 24. mai.

Forslaget ble anbefalt av sju av medlemmene i forhandlingsutvalget, blant annet NSF og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og Norsk Ergoterapeutforbund. Utdanningsforbundet og Forskerforbundet med ni stemmer stemte mot.

- Har tapt to lønnsoppgjør

Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune påpeker at KS hadde et tilbud til lærerne som ligger under frontfaget og var lavere enn det andre grupper fikk.

Unio skriver på sine nettsider at Frontfagets ramme er 3,2 prosent. KS sitt tilbud til lærerne hadde en ramme på 3,03 prosent, mens kommunesektoren samlet har fått en ramme på 3,25 prosent.

- Sammenlignet med frontfaget har lærerne siden 2004, mens KS har hatt forhandlingsansvaret, tapt to lønnsoppgjør. Dette vil bidra til en ytterligere mindre lønnsutvikling for skoleverket og svekke rekrutteringen av lærere til skolen, sier Handal, som er overrasket over at KS ikke ville strekke seg litt lenger slik at det kunne blitt en løsning.

Nesten 12 prosent

KS’ lønnstilbud garanterer sykepleiere med ti års ansiennitet en minsteinntekt på 500.000 kroner.

– Maksimalt tillegg for en sykepleier og andre høyskolegrupper med 10 års ansiennitet ville vært på mer enn 53.000 kroner, et tillegg på nesten 12 prosent. Nå risikerer faktisk sykepleierne å bli kastet ut i en streik mot dette resultatet. Det er ikke lett å forstå, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, i en pressemelding like etter at bruddet ble klart.

Dette lønnsløftet gjelder også andre viktige medlemsgrupper i Unio som gjør at de ville ha fått langt mer enn totalrammen på 3,2 prosent, for eksempel barnehagelærere, bibliotekarer, fysioterapeuter og altså sykepleiere, påpeker KS.

- En del av fellesskapet

I kommentarfeltene på Sykepleiens facebookside er det flere som gir uttrykk for at lærerne har for stor makt i Unio, og som synes det er vanskelig å akseptere at NSF må si nei til et godt lønnstilbud. Men sykepleierforbundets leder er klinkende klar:

– NSF har selv valgt å være medlem av Unio-fellesskapet. Vi kan spillereglene og forholder oss til dem. I en hovedsammenslutning som Unio må alle gi og ta. Sånn fungerer de demokratiske spillereglene, sier By til tidsskriftet Sykepleien.

Powered by Labrador CMS