NFFs nye mann i nord

Fysioterapeuter kan ofte sammenlignes med «de flinke barna i klasserommet». Det kan være en ulempe når knivene skjerpes i krevende budsjettprosesser, sier Hans Leo Dagsvik, leder for NFF Region Nord.

Publisert Sist oppdatert

De fem regionlederne som ble valgt på Landsmøtet i november begynner i stillingene på heltid den 1.juni. Under fysioterapifestivalen i Tromsø 13.- 14. februar møtte Dagsvik et godt utvalg av medlemmene i nord.

– Du har ingen organisasjonserfaring, men sa likevel ja til et heltids verv som regionleder for Nordland, Troms og Finnmark. Hva var det som fristet?  

– Et betimelig spørsmål! Da jeg første gang ble spurt om å stille som kandidat, var det en fjern tanke. Men da jeg leste strategidokumentet om ny organisasjonsmodell og visjon/hovedmål for NFF, ble jeg gradvis mer begeistret ved tanken på å jobbe med å fremme fysioterapifaget og fysioterapeutenes rolle i helsevesenet. Med lang ledererfaring fra primærhelsetjenesten og en fersk masteroppgave om samhandlingsreformen, mener jeg å ha noe å bidra med. I tillegg har jeg et relativt bredt nettverk i landsdelen og kjenner til de politiske beslutningsprosessene. Ikke minst tror jeg det vil bli gøy!

– Hva er dine viktigste mål i regionlederjobben, og hvordan tenker du å legge opp arbeidet?

– Mine viktigste mål er å øke kunnskapen om hva fysioterapeuter kan bidra med. I tillegg ønsker jeg å påvirke beslutningstakere til å bruke fysioterapeuter på flere områder enn i dag. Noen kommuner, min egen inkludert, bruker fysioterapeuter både i helsefremmende, forebyggende og behandlende tjenester. Flere fysioterapeuter bør stimuleres til å ta på seg lederoppgaver, og jeg er absolutt for mer forskning innenfor faget. Spesielt på områder som er åpenbart viktige for samfunnet.

– Hvordan vurderer du fysioterapitjenesten og fysioterapeutenes utfordringer – som helsesjef i Vefsn kommune?

– Generelt sett har fysioterapeuter et godt omdømme. Det er en styrke. Jeg mener at det også har skjedd en betydelig kvalitetsforbedring i tjenestene de senere årene. Det jobbes mer spisset nå enn før. I organisasjoner som yter så mange ulike tjenester som kommunene, er det imidlertid en evig kamp om politikernes og øverste administrasjons oppmerksomhet. Fysioterapeutene kan ofte sammenlignes med «de flinke barna i klasserommet», som det ikke er så mye støy rundt. Det kan være en ulempe når knivene skjerpes i krevende budsjettprosesser. Fysioterapeutene kan gjerne være enda mer frampå. De må argumentere med at å satse på våre tjenester er viktig, både for innbyggernes helse og for samfunnsøkonomien. 

– Systemet med fem regioner i NFF er nytt for alle. Har du noen tanker om hvordan dere kan legge opp arbeidet og hva som bør prioriteres?

– En fast oppskrift på hvordan det kan gjøres, har jeg ikke. Den vil jeg lage sammen med styret i region Nord når det er på plass. Jeg har imidlertid laget meg noen stikkord:
Være aktiv i media om saker som er viktige for fysioterapeuter, og saker der fysioterapeuter kan være med å løse viktige utfordringer i samfunnet.
Være til stede med en tydelig stemme i beslutningsprosesser; økonomiplanarbeid, budsjettvedtak, handlingsplaner, høringsuttalelser, osv.
Bygge relasjoner og jobbe med omdømmebygging og direkte påvirkning mot politisk nivå.

Og ikke minst: Vi må skape engasjement hos medlemmene!

Powered by Labrador CMS