Ragnhild Lied i Unio. Foto: Bo Mathisen, Unio
Ragnhild Lied i Unio. Foto: Bo Mathisen, Unio

Forhandler om pensjon for de med særaldersgrense

Unio vil sikre at fysioterapeuter og andre med særaldersgrense på 65 år, får en god pensjon selv om de må gå av tidligere enn andre. Nå forhandler de med arbeidsministeren.

Innen 1. november skal arbeidsminister Anniken Hauglie og hovedorganisasjonene Unio, LO, YS og Akademikerne bli enige om hvordan pensjonen i det offentlige skal bli for de som har egne aldersgrenser. Unio er Norsk Fysioterapeutforbunds hovedorganisasjon.

– Vi må finne gode løsninger som sikrer pensjonsnivået for de som har særaldersgrense. De skal fortsatt kunne gå av tidligere enn andre uten å tape pensjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en kommentar på unio.no.

Ikke primært aldersgrenser

Det første forhandlingsmøtet om pensjonsløsning var i forrige uke. I fjor ble det enighet om ny offentlig tjenestepensjonsordning som gjelder fra 1. januar 2020. Nå skal alle år med opptjening telle inn i pensjonsberegningen, for dem som er født etter 1963. Men hva de skal gjøre med dem som går av med pensjon tidligere på grunn av særaldersgrenser, og som da får kortere opptjeningstid, ble det ikke enighet om. Derfor ble dette spørsmålet utsatt, og partene forhandler nå.

 

Foto: Bo Mathisen
Foto: Bo Mathisen

Unio opplyser at partene er enige om at det å se på særaldersgrensene i seg selv ikke er det primære med disse forhandlingene, men ministeren har varslet at hun ønsker å diskutere dette på et senere tidspunkt.

-Samtidig er det slik at dagens pensjonsordning innebærer levealdersjustering. Utfordringen er å finne en langsiktig og varig løsning som gjør at også de med særaldersgrense kan kompensere for levealdersjusteringen samtidig som de kan gå av tidligere enn andre med ordinær aldersgrense uten å tape pensjon, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å oppnå samme pensjon som eldre årskull.

Mange, men ikke alle berøres

Ifølge sykepleien.no ble man i fjor enige om en ting: at de som i 2020 har ti år eller mindre igjen til særaldersgrensen på 65 år, får beholde dagens grense for å gå av med pensjon. Det vil si de som er født i 1965 eller før.

Ikke alle fysioterapeuter har særaldersgrense for å gå av med pensjon når de er 65 år. En del fysioterapeuter som er ansatt i kommuner eller fylkeskommuner har en slik grense, avhengig av stillingstittel. Et unntak er Oslo kommune, her er det ingen særaldersgrenser for fysioterapeuter. I helseforetakene er det litt ulike regler. HER kan du lese hvem som har særaldersgrenser.

Powered by Labrador CMS