Akutt-fysioterapeuter i psykiatrien reduserte tvangsbruk

Herning kommune i Danmark har satt fysioterapeuter inn i psykiatrien for å roe ned pasienter og redusere bruken av tvangstiltak. Det har hatt god effekt.

Publisert

Danmarks Radio (DR) beskriver hvordan fysioterapeuter i snart to år har vært en viktig brikke i arbeidet med å redusere antallet voldsomme episoder og bruk av tvang, som fastspenning med belter.

Ifølge DR kommer en såkalt akutt-fysioterapeut til avdelingen når en av pasientene har behov for det – før det går så langt at pasienten mister kontrollen. Målet er å flytte pasientens fokus bort fra det smertefulle og kaotiske i hodet, og skape ro i kroppen gjennom for eksempel ballmassasje og ulike typer fysisk aktivitet.

Fra 97 til 35 pasienter

- Mye tyder på at fysioterapeutenes bidrag har hatt god effekt på pasientene. I 2016 ble 97 pasienter fastspent med belter i psykiatrien i Herning kommune, mot 35 hittil i år. Man er derfor på god vei til målet om å halvere antallet innen neste år. I tillegg til at tvangstiltakene har minsket, viser evalueringen av ordningen a pasientene har blitt mer tilfredse, skriver DR på sine nettsider.

Poul Videbech, professor i psykiatri ved Psykiatrisk Center Glostrup, er fornøyd med resultatene.

- Dette er veldig interessant, fordi  man kan øke pasienttilfredsheten og minske tvangsbruken ved å sette inn noen ekstra ressurser i tilspissede situasjoner, sier han.

Viderefører ordningen

Ordningen har fram til nå vært eksternt finansiert som et prosjekt. På grunn av de gode resultatene viderefører psykiatrien i Herning ordningen for egen regning.

- Dette er vel anvendte penger, sier Poul Videbech til Danmarks Radio.
Han mener det lønner seg å investere i fysioterapeuter, både fordi samfunnet kan spare penger og med tanke på den høye dødeligheten blant psykiatriske pasienter.

Powered by Labrador CMS