Utholdenhetstrening gjennom mange år ga høyere risiko for hjerteflimmer hos kvinner

Det er påfallende høy forekomst av hjerteflimmer hos kvinner over 65 år som har trent mye over lang tid, viser en ny studie fra forskningsprosjektet «Birkebeiner aldringsstudien».

Publisert

46 kvinner som deltok i det 54 kilometer lange skiløpet Birkebeinerrennet i 2009 eller 2010 var inkludert i studien, skriver dagensmedisin.no.

Kvinnene hadde trent utholdenhet i minst 30 år.

I løpet av de 10 årene kvinnene ble fulgt opp etter rennet, fant forskerne en kumulativ prevalens av atrieflimmer på 15,6 prosent hos Birken-kvinnene. I kontrollgruppen, som besto av mindre aktive kvinner på samme alder, var risikoen 10,3 prosent.

- Forskjellen er ikke statistisk signifikant, men vi kan likevel si at det er en påfallende høy forekomst hos kvinnene som har trent lenge og mye. Resultatet ligner på det vi har funnet hos menn, sier en av forskerne bak studien, overlege og forsker ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus, Marius Myrstad.

Les studien her:  Exercise and prevalence of cardiovascular disease in older female endurance athletes during 10 years follow-up.

Kvinner fikk ikke delta

Ifølge Myrstad har kvinner vært veldig underrepresentert i hjerteforskning generelt. Ikke minst i forskning som har vært opptatt av hjertehelse hos spesielt aktive, har kvinner vært ekskludert. 

Noe av årsaken er at det finnes færre kvinner i kategorien supermosjonister over flere tiår, blant annet fordi kvinner tidligere ikke fikk lov til å delta i tøffe mosjonistkonkurranser som nettopp Birkebeineren og Vasaloppet.

- Det er færre kvinner som har vært eksponert for så hard trening over veldig mange år, sier han.

- En paradoksal sammenheng

Den første artikkelen om birkebeinerdeltakere ble publisert i 2014. Da ble det gjort en tverrsnittstudie der mannlige deltakere i Birken ble sammenlignet med jevnaldrende fra befolkningen ellers som var mindre aktive. 

Hovedfunnene var at selv om birkebeinerne hadde få av de etablerte risikofaktorene for atrieflimmer, som høyt blodtrykk, hadde de likevel høy forekomst av atrieflimmer. 

Mennene ble fulgt opp over 10 år. I løpet av denne tiden hadde den kumulative prevalensen av atrieflimmer økt til nesten 30 prosent. Hos jevnaldrende menn i befolkningen ellers var andelen 17,8 prosent.

Det er en signifikant forskjell.

– Det vi har funnet, er en paradoksal sammenheng mellom trening og atrieflimmer. Det ser ut til at for de aller fleste i befolkningen ellers kan regelmessig fysisk aktivitet redusere risikoen for atrieflimmer, akkurat som for mange andre sykdommer, sier Myrstad.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS