Spesialfysioterapeut Cesilie Meling Stenbakken på LHL-sykehuset sier at høyintensitetstrening ser ut til å gi færre anfall hos hjerteflimmerpasienter. Her med Tor Grønvik på tredemølla. (Foto: Tormod Allum)

De med hjerteflimmer lever lenger om de trener

Personer med hjerteflimmer som trener slik helsemyndighetene anbefaler, lever lenger enn de som trener mindre, viser ny studie ved CERG/NTNU. - Gode funn å bruke for å motivere de som er engstelige, sier LHL-fysioterapeut og faggruppeleder.

Personer med hjerteflimmer har høyere helserisiko enn like gamle personer som ikke har sykdommen. Mer enn 100 000 nordmenn har hjerteflimmer, ifølge Nasjonalforeningen for folkehelsen.

CERG-studie om hjerteflimmer

  • 100 000 nordmenn har hjerteflimmer.
  • Personer med hjerteflimmer som trener, lever lenger, ifølge studien.
  • De som var fysisk aktive i 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke, halverte risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom.
  • Mange av disse pasienter kan bli engstelige for å utfordre seg fysisk. Der har fysioterapeuten en kjempeviktig rolle, mener lederen for NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi.

– Regelmessig utholdenhetstrening og god kondisjon ser ut til å beskytte mot alvorlige hjerte- og karhendelser og tidlig død for personer som har etablert atrieflimmer, sier treningsfysiolog Lars Elnan Garnvik til gemini.no.

Han fullførte nylig doktorgraden sin ved NTNU, og er tilknyttet Cardiac Exercise Research Group (CERG). Garnvik fant at de som var fysisk aktive i 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet hver uke, nesten halverte risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom.

Færre anfall

-Funnene til CERG/NTNU er i tråd med våre anbefalinger. Det ser ut til at forekomsten av hjerteflimmer reduseres ved høyintensitetstrening, med andre ord får pasientene færre anfall, sier spesialfysioterapeut Cesilie Meling Stenbakken på LHL-sykehuset på Gardermoen.

Hun sier at personer med paroxcysmal atrieflimmer, det vil si hjerteflimmer som kommer og går, vanligvis ikke har restriksjoner rundt trening. Men de bes om å avslutte treningen dersom hjertet slår om til flimmer under høyintensitetstrening.

-For denne gruppen er vi nøye med å informere om at det er viktig med god oppvarming, aktiv pause og nedtrapping. Det kan se ut til at hjertet ikke liker brå overganger. Det kan øke faren for å slå om til flimmer, understreker spesialfysioterapeuten.

Ikke høyintensitet for alle

Studien fra CERG inkluderer til sammen 1117 personer som deltok i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) mellom 2006 og 2008. Alle hadde en bekreftet atrieflimmerdiagnose, og gjennomsnittsalderen deres var drøyt 70 år. Garnvik brukte nasjonale helseregistre til å finne ut hvem som døde eller ble rammet av hjerte- og karsykdom i årene fram til og med 2015.

Stenbakken forteller at pasienter med kronisk hjerteflimmer med dårlig frekvensregulering ikke skal belastes med høyintensitetstrening. For denne gruppen anbefales trening på intensitet inntil 14 på Borgs skala, det vil si moderat intensitet.    

Ufarliggjør trening

Hun mener at funnene i CERG-studien kan brukes til å motivere og ufarliggjøre hjerteflimmer blant pasienter som er berørt.

-Det er en kjent sak at symptomene på angst og hjerteflimmer ligner hverandre. Derfor er det ofte vanskelig å skille hva som er hva uten objektive målinger. Av den grunn er det særlig viktig å ufarliggjøre trening for denne gruppen, da vi vet at særlig høyintensitetstrening har god effekt på angst og depresjon, sier Stenbakken.

Også Frederikke Tonnaer Liseth, som leder NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi, er inne på det med engstelse.

-De fleste hjerterehabiliteringstilbud i Norge i dag tilbyr trening som er bygget opp omkring trening av moderat til høy intensitet hvor målet er å bedre kondisjonen. Mest kjent er kanskje «Ullevålsmodellen» som innebærer gradvis oppvarming og tre pulstopper der intensiteten kan være helt opp mot 90 prosent av makspuls. Selv om det er godt kommunisert at dette er en viktig og riktig del av behandlingen for dem med hjertesykdom, ser vi at mange pasienter er engstelige for å utfordre seg fysisk. De trenger derfor tett oppfølging i hvert fall i en periode for å bli trygge på å opprettholde treningen på egenhånd. Der har fysioterapeuten en kjempeviktig rolle, understreker hun.

Påvirkes av toppidrettsutøvere

Liseth tror at noen med atrieflimmer kan bli ekstra engstelige fordi de har hørt at toppidrettsutøvere kan få flimmer fordi de trener hardt over tid.

-Å ha et godt kunnskapsgrunnlag som viser at trening har så store positive konsekvenser, tror jeg er viktig for å formidle trygghet og motivasjon til pasientene. Denne studien føyer seg inn i rekken av studier som bekrefter at moderat og hard trening er kjempeviktig for denne gruppen. Likevel tror jeg dessverre at disse pasientene ikke får nok oppfølging i treningen til å bli så trygge at de tør å utfordre seg tilstrekkelig til å øke kondisjonen, sier hun.

I fjor viste CERG-forsker Vegard Malmo i sin doktorgrad at intervalltrening etter 4×4-metoden er veldig effektivt også for de med hjerteflimmer.

Powered by Labrador CMS