En ny omfattende oversiktsstudie konkluderer med at flere former for trening har god effekt på depresjon, angst og psykologisk stress hos voksne.

Ny, stor studie: Trening effektivt tiltak for å redusere psykiske symptomer

Ny forskning fra Australia konkluderer med at fysisk aktivitet er svært effektivt for å redusere symptomer på depresjon, angst og stress, både hos syke og friske personer. Alle former for fysisk aktivitet synes å ha en positiv innvirkning på symptombyrde, men aktivitet av høy intensitet ble funnet mest effektivt.

Publisert Sist oppdatert

Psykisk sykdom og -symptomer anses som trussel for folkehelsa og en utfordring for samfunnsøkonomien. Ifølge FHI.no er den økonomiske belastningen fra behandling av psykiske lidelser i Norge høy, sammenlignet med andre land. Nå viser en ny omfattende studie fra Australia at tiltak for å øke fysisk aktvitetsnivå blant voksne virker godt for å redusere symptomer på depresjon, angst og stress.

Funn fra studier på friske og syke voksne

Det er forskere fra Universitet i Sør-Australia som står bak studien som er publisert i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Sports Medicine (BMJ). Resultatene som presenteres i artikkelen baserer seg på en omfattende litteraturgjennomgang, hvor funn fra 97 oversiktsartikler, med 1039 unike randomiserte kontrollerte studier, og til sammen over 128 119 voksne deltakere, er gjennomgått. Oversikten viser effekt av fysisk aktivitet på psykiske symptomer hos friske personer, personer med psykiske lidelser og med ulike somatiske kroniske lidelser.

Effekt av flere former for trening

Studiene som ble inkludert i oversikten undersøkte alle effekten av tiltak som hadde til hensikt å øke fysisk aktivitet gjennom treningsintervensjoner. Økt fysisk aktivitet ble forstått ut fra definisjonen: "Enhver kroppslig bevegelse som fører til en betydelig økning i energiforbruk, ut over hvilestoffskiftet". Forskning på alle former for fysisk aktivitet ble gjennomgått, alt fra styrketrening, aerobic og til yoga, både instruert trening og egentrening. Treningsintervensjonene var av ulik varighet.

Forskerne fant at alle former for treningsintervensjoner hadde betydelig effekt på reduksjonen av psykiske symptomer. Resultatene viste at effekten var gjeldende for alle de ulike undergruppene av deltakere, men i varierende grad. Blant deltakergruppene med størst effekt var personer med depresjon, gravide, kvinner etter fødsel, friske personer og personer med HIV- eller nyresykdom.

Dette er en "paraply-oversikt"

• En oversikt over systematiske oversikter (‘paraplyoversikt’) er en systematisk oversikt over et bredt forskningsspørsmål der det fins systematiske oversikter som dekker hele eller deler av problemstillingen.


Formålet med en paraplyoversikt er det samme som formålet med en systematisk oversikt, nemlig å: gi oversikt over et bestemt forskningsspørsmål bidra til å informere anbefalinger og beslutninger om tiltak, vise hvor det mangler oppsummert forskning, og hvor det mangler primærforskning.


Kilde: Folkehelseinstituttets metodehåndbok (www.fhi.no).


Korte intervensjoner og høy intensitet mest effektivt

Kortere treningsintervensjoner på 12 uker hadde god effekt. Effekten syntes imidlertid å avta ved intervensjoner med varighet over dette - selv om studiene med lengst intervensjoner også hadde en positiv effekt på symptomlindring. Funnet står i kontrast til en kjent dose-respons sammenheng mellom fysisk aktivitet og helseeffekter. For å forklare funnet peker forskerne på muligheten for redusert "compliance" hos deltakerne over tid. Intensitet syntes også å være av betydning for effekt, med størst effekt ved høyere intensitet, for personer med depresjon og angst.

Fysisk aktivitet som et opplagt behandlingstiltak

Forskerne betegner studien som den første "paraply-oversikten" som undersøker effekten av alle former for fysisk aktivitet på depresjon, angst og stress i hele den voksne befolkningen. De understreker at evidensen er høyest for effekt på symptomer på mild til moderat depresjon, og noe svakere for angst og psykologisk stress. Forskerne mener resultatene understreker fysisk aktivitet som et opplagt og førende tiltak i behandling av depresjon og angst.


Oversiktsartikkelen i sin helhet kan leses her.


Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.


Powered by Labrador CMS