Fysioterapeutene i Frogn talte kommuneadministrasjonen midt imot - og vant. Fra venstre i første rekke: Linda Aae Litland og Henning Eliassen. Bak: Bärbel Schaab,Jahn Gustav Johansen, Andre Jonhaugen og Grete Weydahl. Til venstre ses Drøbak, som er administrasjonssenteret i Frogn kommune.

Kampen førte frem i Frogn – slik reddet fysioterapeutene to driftstilskudd

Rådmannen i Frogn kommune ville legge ned to driftstilskudd for fysioterapeuter. Iherdig innsats fra avtalefysioterapeutene førte til at politikerne skrotet forslaget.

Publisert

Det startet verst tenkelig for Grete Weydahl. Som kontaktperson for avtalefysioterapeutene i Frogn kommune ble hun innkalt til et møte i oktober 2021 hvor handlingsplanen for kommunen skulle være tema.

På møtet ble det imidlertid klart at administrasjonen nok en gang ville spare penger med å fjerne to driftsavtaler. Det ville Weydahl ha seg frabedt.

– Det var sjokkerende å oppleve at administrasjonen ikke viste forståelse for hvor viktig fysioterapi er for innbyggerne og også alle dem som har fritidsboliger i kommunen vår. Jeg følte meg rett og slett ikke verdsatt.

Har argumenter mot nedskjæringer

Weydahl snakker i hurtigtogsfart. Det ene argumentet for å beholde avtalefysioterapeuter avløser det andre, og etter møtet i oktober jobbet hun like hurtig som hun snakker.

– Vi samlet alle avtalefysioterapeutene, kontaktet NFF og gjennomførte flere tiltak samtidig. Vi gjorde mye research og jobbet raskt. Heldigvis nådde vi frem. Strevet var verdt det, sier Weydahl.

Slik vant de frem

Rett før jul ble det endelig. På et kommunestyremøte i midten av desember vedtok politikerne enstemmig å bevare begge driftstilskuddene. Da hadde formannskapet og komiteen for helse, omsorg og sosiale tjenester gjort det samme.

Men seieren kom ikke gratis. Her forklarer Weydahl hva hun og hennes kolleger gjorde for å redde to driftstilskudd:

– Vi kontaktet Norsk Fysioterapeutforbund og fikk råd og veiledning av regionleder. Så kontaktet vi lokalavisen. De skrev en særdeles god artikkel hvor de fikk belyst problematikken.

Etter det gikk det slag i slag. Weydahl og hennes kolleger samlet informasjon til å bygge sin sak. I bunnen av artikkelen kan du se hva fysioterapeutene gjorde.

Tar ikke slutt

Selv om innsatsen ble kronet med full seier, hviler ikke Weydahl og hennes kolleger på laurbærene. Siden kommuneadministrasjonen også to ganger tidligere har forsøkt å kutte i driftshjemler, vil Weydahl nå adressere problemet før det eventuelt dukker opp på nytt.

– Jeg vil innkalle til et møte i Samarbeidsutvalget (SU), slik at vi kan vise administrasjonen hvor nødvendige og nyttige oppgaver vi gjør, og hvor mye vi sparer kommunen av utgifter. Jeg mener det er viktig at vi til enhver tid retter søkelys på våre tjenester, slik at det blir vanskeligere å foreslå reduksjoner, sier Weydahl.

NFF er på ballen

Hun håper også NFF i større grad vil synliggjøre betydningen av fysioterapi for norske kommuner. Det garanterer forbundsleder Gerty Lund at hun vil.

– Jeg er imponert over jobben avtalefysioterapeutene har gjort i Frogn kommune, og jeg er spesielt glad for at de nådde frem med argumentasjonen. Vi ser at avtalefysioterapeuter også i andre kommuner opplever tilsvarende press. Dette tar vi på alvor i NFF. Vi adresserer dette både på nasjonalt og kommunalt nivå. Samtidig er den jobben som gjøres lokalt av tillitsvalgte, kontaktpersoner og regionledere viktig, sier Lund.

Hun påpeker samtidig at samarbeidet mellom medlemmene og NFFs lokale og sentrale ledd er viktig for å hjelpe medlemmene i alle landets kommuner.

- Jeg oppfordrer medlemmene til å kontakte sine kontaktpersoner og regionledere så tidlig som mulig, når man skjønner at det er fare på ferde. Det er på denne måten vi har kunnet redde mange stillinger og avtalehjemler, sier Lund.

Dette gjorde avtalefysioterapeutene i Frogn

1. Kontaktet NFF og fikk råd og veiledning av blant andre regionleder

2. Samlet argumenter for å beholde driftstilskuddene. Argumentene var som følger:

a) Kommunen har fått flere helsefaglige oppgaver, og flere av dem løses av fysioterapeuter

b) Kommunen har færre driftshjemler per innbygger enn i 1984

c) Fysioterapeuter har spisskompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Muskel og skjelettlidelser rammer flest og koster kommunen mest

d) Innhentet tall og argumentasjon fra undersøkelsen i Indre Østfold som viser at norske kommuner kan spare millioner av kroner på rehabilitering

e) Forklarte at avtalefysioterapeuter er en del av kommunehelsetjenesten

f) Forklarte at kommunen kun betaler driftstilskuddet for fysioterapi og at Staten, ved Helfo, betaler for behandlinger gjennom taktsplakaten

g) Viste at avtalefysioterapeuter er de som behandler folk flest, og dermed sparer kommunen for utgifter

h) Viste at fysioterapeuter hjelper folk raskere tilbake i jobb og sørger for at pasienter kan bo hjemme lenger

i) Antall eldre i Frogn er høyere enn landsgjennomsnittet

j) Viste til at folketallet i kommunen stiger, og at de også har 2.900 fritidseiendommer hvor eierne bor store deler av året. Kommunen har ansvaret for å tilby helsetjenester også til dem

k) Viste til at oppsigelsene er i strid med avtalen ASA 4313 – samtidig som de viste til at kommunen ikke ville si opp noen av sine andre ansatte for å spare penger

3. Kontaktet lokalavisen

4. Utarbeidet en presentasjon som viste til alle argumentene

5. Sendte alle argumentene sine til representanter i alle politiske partier og til helsepolitikerne

6. Deltok på alle aktuelle møter, og var alltid to fysioterapeuter på hvert møte

Powered by Labrador CMS