Barnehager av høy kvalitet kan bety mye for helse og livskvalitet senere i livet.

Folkehelse: Innsats fra tidlig alder kan gi en betydelig helseeffekt

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet, og peker blant annet på betydningen av innsats tidlig i livet.

Publisert Sist oppdatert

– Hele samfunnet må bidra for at vi skal oppnå reduserte forskjeller. Både nasjonale og lokale styresmakter, frivillighet, næringsliv og økonomisk sektor må bidra. Tverrsektorielt ansvar og samarbeid er derfor noe av nøkkelen for å nå målet om en jevnere fordeling og mindre sosial ulikhet i helse, sa divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet i en kommentar til rapporten på Helsedirektoratets nettsider.

Vedvarende ulikheter

I rapporten har man sett på utviklingen siden 2014. Det blir slått fast at det er vedvarende ulikheter i forventet levealder, helse og livskvalitet basert på utdannelsesnivå, yrke og inntektsnivå.

Trekker frem barnehagene

Rapporten trekker frem flere punkter som kan bidra til å jevne ut forskjellene. Det blir eksempelvis trukket fram at det å gå i barnehage av høy kvalitet har en gunstig innvirkning på barns utvikling og helse, og da spesielt for barn fra familier med begrenset utdannelse og lav inntekt.

Flere punkter

Rapporten legger også vekt på det å redusere ekskludering (sosial så vel som økonomisk) av sårbare minoriteter, bærekraft og miljø, sykdomsforebygging, det å skape rettferdige, gode og sunne arbeidsplasser og et rettferdig velferdssystem – for å nevne noe.

Rapporten er utarbeidet av forskere fra The University College London i samarbeid med NTNU, og kan leses her.


Powered by Labrador CMS