Illustrasjon

NFF styrer mot millionunderskudd – tvinger frem kostnadskutt

Norsk Fysioterapeutforbund sentralt la frem prognosene for 2022 på et forbundsstyremøte 5.-6.september. Tallene så langt viser et betydelig underskudd.

Publisert Sist oppdatert

Resultatet per mai 2022 viser at den sentrale virksomheten i NFF er 2,1 millioner kroner bak budsjett, med et resultat på minus 2,45 millioner kroner. Dette fremkom i en sak som NFFs generalsekretær la frem for NFFs forbundsstyre forrige uke. De røde tallene skyldes ifølge NFF at inntekter til etterutdanning fra Fysiofondet er budsjettert jevnt gjennom året, mens aktivitetsnivået er høyest på høsten. I tillegg ses en kraftig økning i pensjonskostnader og lønnskostnader sentralt i NFF. Samtidig tas et tap som følge av en kursrabatt til nyutdannede fysioterapeuter (NUF-medlemmer).

Minus 1,3 millioner

Prognosen for hele 2022 for NFF sentralt viser dermed et underskudd på 1,3 millioner kroner. Dette er et resultat som er 2,3 millioner kroner svakere enn budsjettert.

Som følge av den ferske prognosen for NFF sentralt har NFFs forbundsstyre valgt å innføre kostnadskontroll og en fortløpende vurdering av hvilke reiser som er helt nødvendig å gjennomføre. Samtidig henstilles NFFs sekretariat og organisasjonsleddene til kostnadskutt der hvor dette er mulig.

Redusert reiseaktivitet

Fysioterapeuten har kontaktet NFFs forbundsleder, Gerty Lund, som kommenterer situasjonen.

- Hva betyr prognosene for NFFs medlemmer?

- På kort sikt betyr det at reiseaktiviteten reduseres til et minimum og at det oppfordres til nøkternhet i sekretariatet og alle organisasjonsledd, sier Lund til Fysioterapeuten.

Og fortsetter:

- På lang sikt må det tas høyde for pensjonskost og oppbygging av egenkapital i neste rammebudsjett (2023-2025). Utfordringer stimulerer til kontinuerlig forbedringsarbeid og en gjennomgang av om vi jobber med de rette tingene med de riktige ressursene til rett tid. Rammebudsjett for neste periode er det Landsmøtet som vedtar på Hovedlandsmøtet i november/desember i år.

Mer til lønn og pensjon

- Burde NFF forutsett økte lønns- og pensjonskostnader på et tidligere tidspunkt?

- Lønn til regionledere, forbundsleder og generalsekretær har vært frosset siden 01.01.2020. Lønnsoppgjøret i sekretariatet endte hos Riksmekler. Andre kostnader har vært redusert og er lavere enn rammebudsjettet la til grunn, avslutter forbundslederen.

Slutt på NUF-rabatt til kurs

Rabatt til NUF-medlemmer opphører fra nå. Deltakere som er påmeldt og som har fått NUF-rabatt opprettholder avtalt pris. For nye påmeldinger får NUF-medlemmer samme pris som øvrige medlemmer, skriver fysio.no.

Ny rammeperiode

Underskuddet for hele rammeperioden 2020-2022 ligger an til å bli på ca. 3,2 millioner kroner.

På NFFs hovedlandsmøte, som skal avholdes i perioden 30.11-2.12.22, skal et rammebudsjett for den neste hovedlandsmøteperioden (2023-2025) vedtas.

Powered by Labrador CMS