Kjemper for endring av deltidstilskudd: Samarbeidsutvalget for private fysioterapeuter i Sandnes kommune (fra høyre: Fredrik Kristoffersen, Inger Johanne Waage Anda, Gro Stokkeland og Stephanie Lemieux

Næringsdrivende fysioterapeuter med deltidstilskudd står samlet og krever "lik lønn for likt arbeid"

- Kommunen må forstå at det er noe som ikke er riktig, sier Fredrik Kristoffersen, manuellterapeut og medlem i Samarbeidsutvalget for private fysioterapeuter i Sandnes kommune.

Publisert Sist oppdatert

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med deltidstilskudd fra Sandnes kommune mener de jobber fullt for å møte innbyggernes behov, uten å få betalt for hele arbeidsmengden.

- Kommunen bør øke tilskuddsprosenten, så lønnen tilsvarer den mengden arbeid som blir utført, sier Kristoffersen. Han jobber selv i en avtale med seksti prosent driftstilskudd.

En ugunstig situasjon

Saken, som først ble omtalt i Sandnesposten, handler om 16 av 33 av de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene i kommunen. Fysioterapeuter som jobber med en lavere tilskuddsprosent, og som opplever at de utfører et arbeid som tilsvarer en full tilskuddsprosent, og derfor ønsker at prosenten oppjusteres svarende til en hel stilling.

- Vi har lange dager, og vi strekker oss langt ut over det tilskuddsprosenten tilsier for å imøtekomme innbyggernes behov. Hadde vi ikke gjort det, men heller holdt oss innenfor avtalen vi har, ville det gått hardt ut over ventelistene. Vi opplever derfor at kommunen tjener på ordningen slik den er i dag, sier Kristoffersen.

Kristoffersen påpeker at ordningen i utgangspunktet var villet, også fra fysioterapeutenes side.

Står samlet: Fredrik Kristoffersen er med i Samarbeidsutvalget for private fysioterapeuter i Sandnes kommune, som det siste året har jobbet med saken om endring av deltidstilskudd

- Det var et ønske om mindre tilskudd, for å kunne øke andelen fysioterapeuter i privat praksis. Men hele bildet endret seg med omleggingen av takstsystemet i 2010. Etter dette har ikke ordningen fungert like godt, ettersom alle uten fullt tilskudd har opplevd en nedgang i inntekt.

Ifølge Kristoffersen har kommunen i flere omganger økt tilskuddsprosentene til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i kommunen. Han forteller også at de fleste nye tilskudd som lyses ut ligger på 100 prosent.

- Nye næringsdrivende kommer til bedre betingelser enn vi har, for man kan ikke søke om at de nye stillingene som lyses ut, skal deles opp. Men vi som har jobbet en stund og har mindre tilskuddsprosenter, føler oss i en bakevje, sier Kristoffersen.

- Det føles ikke riktig at vi ikke skal få samme lønn

- Selv om kommunen nå lyser ut mest 100 prosent, burde de heller først rydde opp i de eksisterende hjemlene, mener jeg, sier fysioterapeut Inger Johanne Waage Anda.

Anda er blant fysioterapeutene som jobber med et deltidstilskudd, og har siden 2019 hatt en driftsavtale på 60%, fordelt på to klinikker ved to ulike plasseringer i den langstrakte kommunen. Og selv om hun kun har et deltidstilskudd, mener hun arbeidsmengden tilsvarer full drift.

Inger Johanne Waage Anda opplever ikke at fysioterapeuter med deltidstilskudd får lik lønn for likt arbeid.

- Jeg er jo glad for at jeg får et tilskudd til driften, men når vi er så mange fysioterapeuter som hver dag utfører det samme arbeidet som fysioterapeutene med fullt tilskudd, føles det ikke riktig at vi ikke skal få samme lønn, for likt arbeid, sier hun.

Hun mener det blir for komplisert å dele opp behandlingsprisene etter delt kommunal og helprivat drift.

- Det blir til at du jobber fulle dager med ventelistene. Det er en vanskelig kombinering, med privat og kommunal drift, og vanskelig å skulle gi en helt annen pris til noen av pasientene, forteller Anda.

Saken står stille

Samarbeidsutvalget for private fysioterapeuter i kommunen har i lengre tid jobbet for å få til oppjustering av tilskuddsprosentene, uten at dette har skjedd. Ifølge Sandnesposten, har Samarbeidsutvalget i flere omganger tatt opp problematikken med kommunen, uten at det har ført til endringer.

- Dette har vår viktigste sak, gjennom store deler av året, forteller Fredrik Kristoffersen.

Sandnesposten skriver at saken i vår ble utredet av kommunaldirektør for helse og velferd, og lagt frem i kommunens utvalg for helse- og sosialtjenester. Der fikk saken bred støtte, og det lå an til at det skulle skje en endring for fysioterapeutene med deltidstilskudd.

Likevel ser det ut til at dette ikke vil skje.

- Alle var enige om at det ikke burde være sånn. Men da sakslista for kommunens økonomiplan for neste år var klar, var ikke saken med, forteller Kristoffersen.

Sandnes kommunes handlings- og økonomiplan finnes på kommunens hjemmesider.

Kommunens økonomiplan for neste år skal ifølge Kristoffersen legges først i desember. Han håper, og tror, derfor på at det fremdeles er mulig å få til en endring.

- Slik jeg har forstått det, er det fremdeles mulig å få til endringer, sier han.

Nå krever deltidsfysioterapeutene det de mener er lik lønn for likt arbeid, og håper en mediedekning vil få fortgang i saken. Inger Johanne Waage Anda tror at omtalen av saken vil bidra til at den får en høyere prioritet i kommunen.

- Jeg er veldig fornøyd med essensen i saken som fremkom i Sandnesposten, og at den fikk en dobbeltside i avisa. Vi merker at det er en sak som vekker oppsikt. Sandnes kommune trenger flere fysioterapeuter med driftstilskudd, og jeg tror medieomtalen vil få fortgang på saken, sier hun.

Vurderer å ikke jobbe mer enn hjemmelen tilsier

- Hvordan vil dere gå frem dersom det ikke skjer endringer, slik dere håper på?

- Vi har jo luftet et forslag om det å ikke jobbe mer enn hjemmelen tilsier, men det er en vanskelig aksjon å få alle med på. Det vil gå ut over pasienter og ventelister, men også over fysioterapeutenes egen økonomi, sier Kristoffersen.

Ifølge Kristoffersen vil ikke samarbeidsutvalget la saken ligge, før de har klart å få til endringer.

- Vi har etter hvert fått til å samle oss om denne saken. Vi har ikke tenkt å la politikerne få fred nå. Vi er mange som jobber langt flere timer enn en "vanlig arbeidsuke", og det går selvfølgelig også ut over familiene våre. Kommunen må forstå at det er noe her som ikke er riktig, sier han.

Powered by Labrador CMS