Appen selfBACK hjelper flere med ryggsmerter
Appen selfBACK hjelper flere med ryggsmerter

Ny forskning: Selvhjelpsapp øker andelen pasienter som opplever effekt i behandling av ryggsmerter

Flere med ryggsmerter får det bedre når de bruker selvhjelpsappen selfBACK, viser ny forskning. Basert på kunstig intelligens, gir appen skreddersydde råd og veiledning til pasienter som lever med ryggsmerter.

Publisert

Vil du vite mer om selfBACK?

  • selfBACK ble nylig nominert av EU til prisen ‘Best innovation in health tech’ i Europa i 2021. Totalt er det åtte nominerte kandidater. Vinneren av prisen vil bli annonsert i slutten av oktober.
  • Paul Jarle Mork presenterer appen på MUSS-konferansen 4. november under tittelen: Hvilken nytte har selfBACK hatt for selvbehandling av korsryggsmerter?
  • Her kan du finne mer informasjon om hvordan du får tilgang til appen:
    https://www.selfback.dk/

Studien er den første til å undersøke effekten av en selvhjelpsapp basert på kunstig intelligens. I den randomiserte kontrollerte studien har norske, danske og britiske forskere undersøkt effekten av appen selfBACK hos pasienter med ryggsmerter. Resultatene viste at andelen som fikk det bedre over tid, var betydelig større blant pasienter som benyttet seg av selvhjelpsappen i tillegg til vanlig behandling.

Flere fikk det bedre

Totalt ble 461 deltakere rekruttert fra primærhelsetjenesten i Trondheim og Odense, samt fra en ryggklinikk i Odense. Deltakerne ble tilfeldig fordelt til en av to grupper:

1) en kontrollgruppe med behandling ordinert fra fastlege, fysioterapeut eller kiropraktor, eller

2) en intervensjonsgruppe hvor deltakerne i tillegg til vanlig behandling, benyttet seg av selvhjelpsappen.

Resultatene fra studien viser at appen hjalp flere til å få det bedre. Resultatene er publisert i det velrenommerte tidsskriftet JAMA Internal Medicine, og finnes oppsummert i en video.

- Resultatene er svært lovende, sier professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Paul Jarle Mork.

Paul Jarle Mork er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU. Han er en av forskerne bak forskningsprosjektet med selvhjelpsappen SELFBACK
Paul Jarle Mork er professor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie på NTNU. Han er en av forskerne bak forskningsprosjektet med selvhjelpsappen SELFBACK

Mork er en av forskerne bak studien. Sammen med førsteamanuensis ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU, Kerstin Bach, har han ledet det tverrfaglige prosjektet. I forskningsteamet har helsefaglige eksperter innen rygghelse og trening jobbet sammen med eksperter innen innovasjon, apputvikling og datateknologi. Pasientenes bedring ble vurdert ut fra skår på det validerte kartleggingsverktøyet Roland Morris Disability Questionaire (RMDQ), som måler graden av funksjonsnedsettelse relatert til ryggsmerte.

- Prosentandelen pasienter som oppnådde en klinisk betydningsfull endring på RMDQ, var betydelig større i gruppen som benyttet appen, sammenlignet med i gruppen som ikke gjorde det, forklarer Mork. Og fortsetter: - Disse funnene så vi både etter 3, 6 og 9 måneder. I tillegg så vi at flere i intervensjonsgruppen opplevde effekt på en rekke andre områder, som mestringstro, bedret livskvalitet og redusert smerteintensitet.

Imiterer behandleren

Selvhjelpsappen er orientert rundt tre hovedmoduler: fysisk aktivitet, styrke- og fleksibilitetsøvelser og pasientundervisning. I tillegg inneholder appen flere verktøy som kan hjelpe pasienter med å håndtere sine ryggsmerter.

- Vi vet mye fra tidligere forskning på ryggsmerter, om hva som hjelper disse pasientene. Modulene i appen og de tilhørende verktøyene er basert på denne kunnskapen, forteller Mork.

Han peker på at appen skiller seg ut fra andre apper, ved at programmet også er individualisert til den enkelte bruker. Ved hjelp av kunstig intelligens og bruk av informasjon om andre pasienter lagret i en «case-base», skreddersys anbefalingene som tilbys gjennom appen. Anbefalingene oppdateres ukentlig basert på brukerens progresjon og interaksjon med appen.

- Appens mulighet til å tilpasse selvhjelpsprogrammet, imiterer i stor grad behandlerens kliniske resonering. Behandleren vil basere sin intervensjon på informasjon om pasienten, foreliggende evidens og på en klinisk erfaring. Det samme gjør appen, bare at den bruker et mye større datamateriale for å avgjøre hva som er de riktige anbefalingene for en pasient, forklarer Mork.

Han er likevel tydelig på at hensikten med selvhjelpsappen ikke er å erstatte ordinær behandling.

- Vi har bare grunnlag for å si noe om hvordan appen fungerer som et supplement til den behandlingen som pasienten ellers har fått ordinert av sin behandler, understreker han.

Tilpasset og evidensbasert støtte til pasienter med ryggsmerter

Ryggsmerter er en kjent årsak til sykefravær og utgjør en samfunnsøkonomisk utfordring. Verktøy som selfBACK kan gjøre flere i stand til å håndtere ryggsmerter på en bedre måte. På sikt kan det spare arbeidslivet og samfunnet for enorme summer.

- Vi vet at det kan være en utfordring for mange pasienter å håndtere muskel- og skjelettsmerter på egenhånd. Dette var også bakgrunnen for forskningsprosjektet. Vi ønsket å undersøke hvordan evidensbasert kunnskap, ny teknologi og kunstig intelligens kan kombineres for å gi bedre råd og støtte til pasienten, forteller Mork.

Spår en smartere helsetjeneste innen kort tid

Det gjenstår fremdeles mye arbeid før appen kan tilbys pasienter i behandling. Mork forklarer at det er viktig at appen utvikles i tråd med personvern, og at det utarbeides gode løsninger for hvordan den så skal gjøres tilgjengelig for pasienter i målgruppen. Han er likevel optimistisk når det kommer til appens fremtid.

- Jeg er sikker på at det er snakk om relativt kort tid, før verktøy slik som selfBACK er en del av helsetjenesten, spår han. Og fortsetter: - Det er likevel helt avgjørende at effekten og sikkerheten knyttet til slike verktøy dokumenteres i vitenskapelige studier, før de gjøres tilgjengelig og anbefales til pasienter. Resultatene fra selfBACK prosjektet bidrar med på å utvikle det vitenskapelige grunnlaget som trengs, for at slike verktøy skal kunne brukes i klinisk praksis, legger Mork til.

Powered by Labrador CMS