Behovet for hjemmetjenester er foreløpig stabilt - men forventes å øke betydelig fremover.

Levealderen øker – behovet for hjemmetjenester stabilt

Selv om levealderen i Norge har økt, har behovet for tjenester i hjemmet blant eldre vært stabilt, viser ny studie. Men: De neste tiårene vil behovet trolig dobles.

Publisert

– Våre data viser at menn kan forvente å leve til 85 år og kvinner til 87 år, og i gjennomsnitt har man de siste 1–2 leveårene praktisk bistand eller helsetjenester i hjemmet, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved avdeling for fysisk helse og aldring ved Folkehelseinstituttet til forskning.no. Han har ledet en studie som har anslått behovet for hjemmebaserte tjenester fram mot 2050. Et av funnene er at debut for bistand i hjemmet utsettes til stadig høyere alder.

Bedring i funksjonsnivå

Studien finner støtte for at dagens eldre har bedre funksjon enn forrige generasjon eldre.

– Blant folk over 70 som mottok helsetjenester, var det en klar bedring i funksjonsnivået. Om lag halvparten i denne gruppen hadde alvorlig funksjonsnedsettelse i 1995/96 mot kun en av fem i 2017/2019, sier Strand til nettstedet.

Trolig dobling framover

De neste årene vil antall eldre i Norge øke kraftig. Selv om data kan tyde på at eldre nå er mer selvhjulpne, vil behovet for hjemmebaserte tjenester øke kraftig, ifølge studien.

– Til tross for bedring i funksjonsnivået anslår vi en betydelig økning i antall eldre som vil ha behov for hjemmebaserte tjenester, påpeker Strand til forskning.no.

Studien har ifølge forskning.no brukt data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag fra 1995-2019, koblet sammen med nasjonale befolkningstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Deltakerne var 70 år eller eldre og bodde hjemme.

Forskere fra FHI, NTNU, UiT og Nasjonalt senter for aldring og helse har samarbeidet om studien, som er støttet av Helsedirektoratet.

Les mer på forskning.no.

Powered by Labrador CMS