Selv små ringer rundt magen kan være farlige

Det er ikke bare fedme som gir økt risiko for hjertesvikt. Noen få kilo ekstra, spesielt rundt magen, er også farlig, ifølge forskning fra NTNU.

Publisert Sist oppdatert

Doktorgradsstipendiat Dagfinn Aune og kolleger ved NTNU har gjennomgått tilgjengelig forskning på området. Deres studie viser en klar sammenheng mellom både høyere kroppsmasseindeks (BMI) og midjemål og risikoen for å få hjertesvikt. Forskerne tror at fedmebølgen i kombinasjon med eldrebølgen vil føre til en markant økning i hjertesvikt i årene framover.

Resultatene presenteres i en artikkel på UNIKARDs Hjerteblogg, og på Gemini.no, nettstedet for forskning fra NTNU og SINTEF. UNIKARD er en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning. 

Overvekt

En BMI over 30 regnes som fedme, og sammenhengen mellom fedme og faren for å få hjertesvikt er etablert i flere studier. Denne samlestudien fra NTNU viser at også overvekt, altså BMI mellom 25 og 30, er forbundet med økt risiko.

– Overvektige hadde 35 prosent økt risiko for hjertesvikt sammenlignet med normalvektige. Våre funn indikerer at også overvekt bør vurderes som en klar risikofaktor for hjertesvikt, sier Dagfinn Aune.

Vanlig legeundersøkelse

Han påpeker at målinger av midjeomkrets enkelt kan gjennomføres under en vanlig legeundersøkelse, og at dette kan være et bidrag til å identifisere pasienter med risiko for hjertesvikt.

Ifølge NTNU-forskerne var hver tiende centimeter høyere midjemål koblet til 29 prosent høyere risiko for hjertesvikt. Analysene var her basert på tolv studier med til ca. 360.000 deltakere.

Powered by Labrador CMS