-Rehabilitering blir en stor utfordring framover

-Det er mer tegn til nedbygging enn oppbygging av rehabiliteringstjenestene i kommunene. Vi må også jobbe med fysioterapeutenes rolle i sykefraværsarbeid, mener Fred Hatlebrekke, som stiller til gjenvalg som forbundsleder.

Publisert Sist oppdatert

-Jeg har fortsatt en del ugjort arbeid, som jeg tenker jeg kan få gjennomført de tre neste årene, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF). Han stiller til gjenvalg, men to andre kandidater er med i kampen fram mot Hovedlandsmøtet i november.

-Det er et morsomt og givende verv, og det gir mye å kunne påvirke og forme samfunnet, sier Hatlebrekke. Han sier at det ofte tar litt tid å sette seg inn i utfordringsbildet, å vite hvordan organisasjonen fungerer og å bygge nettverk mot blant annet politikere. Derfor tenker han at kontinuitet er et poeng og kjemper for en tredje periode som forbundsleder. Dette er også maks antall perioder som NFF har satt.

Fysioterapeuten ble først valgt på Landsmøtet i 2013 og ble gjenvalgt i 2016. Han var leder i Faggruppen for manuellterapi fra 2006 til våren 2012.

Opptatt av rehabilitering

Hatlebrekke trekker fram de tre helsepolitiske satsingsområdene som forbundsstyret vil legge fram for Hovedlandsmøtet, som sine kampsaker. De er habilitering og rehabilitering, arbeid og helse, og folkehelse. Særlig bekymret er han for habilitering og rehabilitering.

-Vi ser av tall fra Samdata at færre pasienter får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, samtidig som vi ikke ser økt tilbud i kommunene. Det er heller tegn på at rehabilitering bygges ned enn at den bygges opp, sier fysioterapeuten.

Han er bekymret over at pasientene ikke får likt tilbud over hele landet.

-Pasientene er prisgitt den kommunen de bor i. Det er også relativt store geografiske forskjeller i rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten. Sånn kan vi ikke ha det. Det blir viktig å jobbe for en helsetjeneste som er rettferdig i den neste treårsperioden. Det er store penger å spare om vi kan holde folk i arbeid. God rehabilitering kan sikre at pasienter med funksjonstap kan holde seg i jobb. Jeg ønsker at det fortsatt blir øremerkede midler over statsbudsjettet, men også at kommunene ser sitt ansvar med å bruke mer av de frie midlene fra statsbudsjettet til rehabilitering, sier Hatlebrekke.

Viktige for å redusere sykefravær

Kandidaten til ledervervet er også opptatt av fysioterapeuters rolle i å redusere sykefraværet.  

-På Helsepolitisk Barometer 2019 ble folk spurt om hvem som bidrar mest i arbeidet med å redusere sykefravær som følge av muskel- og skjelettplager. Her oppga flest at det var fysioterapeuter. Det blir viktig framover å jobbe med forebygging som er en del av IA-avtalen og å styrke bedriftshelsetjenesten, understreker Hatlebrekke.

Faggrupper og de unge

På spørsmål om hvilke saker han anser som viktigst innad i NFF framover, er han opptatt av «FIG-prosjektet», prosjektet om faggruppenes rolle, organisering og posisjon framover.

-Her blir viktige temaer forslag om sammenslåing av Næringsdrivende fysioterapeuters gruppe og Næringspolitisk råd til ett organisasjonsledd, og diskusjonen om mulig representasjon fra faggruppene i forbundsstyret. Jeg og forbundsstyret går også inn for at unge får obligatorisk medlemskap i Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF) og at UFF sikres en plass i hvert regionstyre, sier Hatlebrekke.

Han ser også at temaet evaluering av regionmodellen blir viktig. På spørsmål om hvordan han stiller seg til regionmodellen, viser han til prosessen framover.

-Forbundsstyret har nettopp vedtatt å legge fram et forslag om evaluering for Hovedlandsmøtet i november. Det er naturlig å vente til en eventuell evaluering er ferdig, med å uttale seg, sier Hatlebrekke.

Les også intervjuene med de to andre kandidatene:

Gerty Lund

Merete Tønder

Vi kommer med mer utfyllende intervjuer med kandidatene i Fysioterapeuten nr. 6, som kommer ut i slutten av august.

Powered by Labrador CMS