Vil ha oppgaveglidning og mer forebygging

-Jeg vil jobbe for at fysioterapeuter ikke går for stille i dørene, og at vi tar oppgaver som fastleger, ortopeder og sykepleiere gjør i dag, sier forbundslederkandidat Gerty Lund.

Publisert Sist oppdatert

Å gjøre Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og fysioterapeutene mer synlige, og oppgaveglidning er blant kampsakene til Gerty Lund. Hun er en av tre kandidater til vervet som forbundsleder i NFF fra 2020 til 2022. Valget holdes på Hovedlandsmøtet i november.

-Dette er noe jeg vil og har hatt lyst til i mange år, sier Lund.

Hun stilte også til valg i 2013, da nåværende leder Fred Hatlebrekke ble innstilt av valgkomiteen.

-Jeg valgte den gangen å trekke mitt kandidatur siden det hadde vært uro rundt de privatpraktiserende fysioterapeutene og manuellterapeutene – spesielt rundt spørsmålet om autorisasjon av manuellterapeutene. Det var også uttalt at NFF ivaretok de offentlige ansatte best. Jeg tenkte at NFF nok var tjent med en forbundsleder som kom fra de privates rekker på det tidspunktet. Men jeg trakk meg ikke med lett hjerte, og det var ikke fordi jeg ikke ønsket vervet, sier Lund.

Nå mener hun at det kan være greit med endring etter seks år med Hatlebrekke ved roret.

Usynlige i samfunnsdebatten

Gerty Lund var medlem av NFFs sentralstyre fra 2008 - 2011, men har siden ikke hatt noen sentrale verv. Hun er i dag seniorrådgiver i Klinikkdirektørens stab på Bærum sykehus. Lund sier at hun har tro på fysioterapi som fag, samtidig som hun tenker at faget er blitt litt usynlig i samfunnsdebatten og mediene.

-Helseministeren var nylig på banen i forbindelse med sykehustalen og listet opp 17 operasjoner eller behandlinger som sykehusene bør slutte med eller trappe ned på fordi de har liten effekt. For mange av dem var det fysioterapi som bør gis isteden. Her kunne NFF tatt ballen og fått gratis oppmerksomhet rundt fysioterapi. Jeg har selv jobbet med skulderproblematikk. Det gjorde vondt da helseministeren en måned senere snakket om reduksjon i skulderoperasjoner og også denne gikk forbi uten at NFF grep tak. Man må være aktiv og ta kontakt med mediene selv, og finne de gode sakene, sier hun.

Oppgaveglidning

Lederkandidaten sier at synligheten og markedsføringen rundt hva fysioterapeuter kan bidra med, er viktig for hennes ønske om å jobbe for mer oppgaveglidning.

- Fysioterapeuter kan ta oppgaver som fastleger, ortopeder og sykepleiere gjør i dag. Det er spennende å lese om erfaringene fra England med fysioterapeuter som «first contact» på legekontorene. På flere osteoporosepoliklinikker har jeg opplevd at det er sykepleiere som står og orienterer om trening, sier hun.

En annen kampsak for Lund, er forebygging. Her vil hun ha enda mer forebyggende tiltak med fysioterapeuter inn i skolehelsetjeneste og barnehager.

-Om fysioterapeuten er til stede og overfører kompetanse til pedagogene, vil vi få mye mer ut av det enn én time fysioterapi nå og da til enkeltpersoner. Tanken bør være at vi bør forebygge så mye at vi blir overflødige, sier hun.

Fjernere NFF

Gerty Lund blir spurt om hva hun tenker er viktig innad i forbundet. Hun er tilhenger av en evaluering av regionmodellen, og savner å se om man har oppnådd det man ville. Kandidaten spør seg om NFF er blitt fjernere for medlemmene enn da man hadde fylkesavdelinger.

-Jeg var tidligere fylkesleder i Akershus, og mener at det i dag er litt for stor avstand. Tilbakemeldinger jeg har fått fra medlemmer, tyder på at regionlederne ikke klarer å være like tett på, sier hun. 

Les også intervjuene med de to andre kandidatene:

Fred Hatlebrekke

Merete Tønder

Vi kommer med mer utfyllende intervjuer med kandidatene i Fysioterapeuten nr. 6, som kommer ut i slutten av august.

Powered by Labrador CMS